Jarle Mjøen"/>

Sp-høvding vil ut av regjeringa

Senterparti-lederen i Finnmark stiller et klart ultimatum for videre deltakelse i regjering: Få ned drivstoffprisene i distriktet.

FLÅS: Jan OLe Buljo og andre i distriktene betaler mellom 14 og 15 kroner literen for diesel. 

nyheter

I utgangspunktet vil hverken statsminister Jens Stoltenberg eller de andre toppene i den rød-grønne regjeringen miste nattesøvnen av brevet Jan Ole Buljo har sendt partileder og kommunalminister Åslaug Haga. Verre blir det når Buljo langt på vei bekrefter at utspillet er forhåndsklarert med nettopp Haga.

– La meg si det sånn; jeg har ikke diskutert detaljene i brevet med Haga, men budskapet er kjent. Dette er ting jeg har tatt opp blant annet i sentralstyret i partiet, sier Buljo som en reaksjon på vår påstand om at brevet er forhåndsklarert med Haga.

Betaler dyrt

Varaordføreren i Kautokeino er en av dem i Finnmark som daglig sliter med høye drivstoffpriser. Ved dieselpumpene på stasjonene i kommunen forlanges det 14,37 kr literen.

– Det er urovekkende, og direkte skremmende, når finansminister Kristin Halvorsen i en regjering som Senterpartiet er en del av, går ut på TV og sier at høye drivstoffpriser er en villet politikk for å få ned privatbilbruken. Det kan være rett politikk for byer og tettsteder der alternativene er mange med en godt utbygd kollektivtrafikk i mange alternativer, men en direkte straff av distriktene som er fullstendig avhengig av bilen, mener Buljo.

Langt fra tilbud

Selv bruker den tidligere ordføreren Kautokeino som et eksempel. Kommunen har hverken tog eller flyforbindelse. Busstilbudet er nesten fraværende. Avstanden til nærmeste sykehus er 280 km og fylkesadministrasjonen ligger 380 km unna.

– Klarer ikke Kristin Halvorsen og regjeringen å se at vi må få differensierte avgifter på drivstoff og andre tiltak som kan bringe ned prisene i distriktet, bør Senterpartiet gå ut av regjeringen. Den politikken som nå føres er distriktsfiendtlig, slår Buljo fast.

Innfør frakttilskuddet

Han mener at det første regjeringen bør få på plass er en gjeninnføring av frakttilskuddet. Det må skje fort som bare det. Deretter må avgiftene for de deler av landet hvor kollektivtilbudet er dårlig og det ikke finnes alternativer til bilen, reduseres kraftig.

– Bondevik-regjeringen med Høyre sentralt fikk fjernet frakttilskuddet. En regjering med Senterpartiet bør få det på plass igjen, klargjør lederen i Finnmark Senterparti som også har koblet til et annet lokalt krav: Avgiftsfritak for drivstoff og driftsmidler for reindrifta på lik linje med landbruket.

Ikke vent

Skjer ingenting vil Buljo ikke være overrasket om drivstoffprisene i løpet av kort tid passerer både 15 og 16 kroner. Han utelukker heller ikke at vi får se 17-tallet i distriktsbygder der konkurransen mellom bensinforhandlerne er dårligst.

– De er ikke lenge siden vi reagerte på at prisen på drivstoff passerte 11 kr. Nå er den snart 15 kr. På andre siden av grensen til Finland, kan vi kjøpe dieselen nøyaktig tre kroner rimeligere.

Det er også noe av forklaringen på at Buljo mener at Stoltenberg og hans menn og kvinner fra Ap, SV og Senterpartiet ikke har noen tid å miste.

– Jeg er hundre prosent sikker på at de tiltak jeg nå lanserer er Senterpartiets politikk. Vil SV og Ap føre en distriktsfiendtlig politikk, får de gjøre det uten Senterpartiet i regjering, tordner Jan Ole Buljo.