Rune Østlyngen"/>

Får 85 prosent driftsstøtte

Alta siida gir NSR-medlemmer fordeler i barnehagen. Men 85 prosent av drifta er det Ola Nordmann som betaler.
nyheter

– Barnehager skal være et tilbud til barn. Medlemskap, som eneste kriterium, kan ikke være absolutt, understreker oppvekstsjef i Alta kommune, Per Hindenes.

– Betenkelig

Leder for barn og unge i Alta kommune, Otto Erik Aas, synes det er prisverdig at Alta sameforening har bygd opp barnehagetilbudet.

– Vi skal huske på at Alta kommune ikke er pålagt å ha et eget opplegg spesielt for samiske barn. Jeg synes det er betenkelig at det ligger slike regler bak inntak av barn i denne barnehagen, mener han.

Og dette begrunner han med det offentliges involvering i drifta.

– Alta kommune har gitt barnehagen en flott tomt, og bidrar også med driftsstøtte. Da burde barnehagen være tilgjengelig for alle. Her ser man at noen kan bli tvunget bort, fordi et medlemskap i NSR ikke er forenelig med eksempelvis foreldrenes arbeid, påpeker Aas.

Oppleves som utpressing

Oppvekstsjef Per Hindenes påpeker at det er samordnet opptak i kommunen som styrer hvem som skal få plass.

– Barn med spesielle behov skal ha plass. Det er ufravikelig. Også andre private barnehager som bedrifter har vært med å bygge opp har andelsprioritet hvis man kan kalle dette for det. Denne saken må jeg sjekke nærmere, men i utgangspunktet skal man ikke trenge å være NSR-medlem for å få plass, påpeker Hindenes.

– Jeg skjønner at noen kan oppleve dette som utpressing. Ingen barnehager skal styre inntaket etter medlemskriterier, kommenterer han.

Han mener likevel barnehagen fortjener skryt for den jobben de gjør og det tilbudet de har.

– De ansatte gjør en utrolig god jobb. Men vi skal huske på at driftsstøtten er betydelig, pluss at de har fått en flott tomt av oss. Dette skal jeg se nærmere på, lover Per Hindenes.