Rune Østlyngen"/>

– «Presses» til å bli NSR-medlem

Vil du ha barnehageplass i Alta Siida, må du også bli medlem i Norske Samers Riksforbund (NSR).

EGNE REGLER: Ønsker du å få barnet ditt inn i Alta Siida bør du være medlem i NSR, ellers havner du sist på ventelista. 

nyheter

– Vi verken ønsker eller kan være medlemmer av NSR av forskjellige årsaker. Den politiske koblingen er uheldig for oss og helt uholdbar, sier et par som ønsker å være anonym.

Blir ikke prioritert

Alta sameforening, som er et lokallag av NSR, eier barnehagen Alta Siida. En barnehage som nå drives med tre avdelinger og har venteliste på barn som vil inn. At foreldre som ønsker sine barn i barnehagen må gå med på en politisk binding til NSR, er noe enkelte reagerer på.

– Det er riktig at de som er medlemmer blir prioritert først, bekrefter leder for Alta sameforening, Berit Inger Hætta.

– De som er medlemmer får plass først. Ikke-medlemmer må vente til det blir plass ledig, redegjør Hætta.

Ettersom det er venteliste for å få barn inn i barnehagen, vil ikke de som ikke er medlemmer bli vurdert.

– Synd, for det hadde vært fint å få barnet vårt inn i et samisk miljø allerede fra barnehagestadiet. Et så godt tilbud får vi ikke ved de kommunale barnehagene, sier en av foreldrene.

Medlemsfordel

I NSR er parlamentarisk leder, Aili Keskitalo, klar på hvorfor barnehageforeldre må bli NSR-medlemmer.

– Barnehagen i Alta er eid og drevet av Alta sameforening som er en underavdeling av NSR. Dette er et tilbud som er privateid og gitt av vårt parti. Jeg synes ikke det er problematisk at medlemmer får en liten fordel. Alta sameforening har tatt det ansvaret samfunnet ellers burde ha tatt og drevet det i mange år. Det er frihet i Norge til å velge og jeg ser at det er uheldig at enkelte yrkesgrupper ikke kan ha denne koblingen. Men da får de benytte seg av andre tilsvarende tilbud i samfunnet, mener hun.

– Nå finnes det ikke et annet rent samisk tilbud på barnehagesiden i Alta...

– Nei, og det mener jeg Alta kommune må ta inn over seg. Jeg vil utfordre dem til sammen med Alta sameforening å bygge ut tilbudet så mye at køen forsvinner. Da er også problemet for de som ikke ønsker en politisk binding borte. Da kan de velge noe annet, påpeker hun.

Kan ikke sammenlignes

Keskitalo føler at det blir feil å sammenligne medlemskap i NSR med medlemskap i et andre politiske parti.

– Ta Arbeiderpartiet som et eksempel. De driver ikke med barnehager. Vi derimot holder på med på mye forskjellig. Foruten politikk på sametinget er barnehage er en ting. Språksenter, kulturhus og lignende er andre viktige oppgaver vi holder i gang, understreker hun.

– Jeg er veldig glad for at oppslutningen om det samiske barnehagetilbudet vårt i Alta er så godt. Nå håper jeg bare at man klarer å få bort køen slik at alle kan nyte godt av et slikt tilbud, legger Keskitalo til.