Jarle Mjøen"/>

10 prosent opp i lønn

Endelig er politikerne enig i ett forhold: Rådmann Bjørn Atle Hansen har ikke hatt lønn etter innsats.
nyheter

Det betyr at han nå vil få et pent påslag og årlig kan hente ut 60.000 kr mer i lønningsposen enn tidligere. Det gir rådmann en årslønn på 740.000 kroner, inkludert åremålstillegget.

– Han er verdt hver eneste krone, klargjør gruppeleder i Frp, Bjørn Odden.

Ordfører-lønn

En annen som vil få til smør på brødet er ordfører Geir Ove Bakken. Politikerne har gjort et prinsippvedtak om at ordførerens godtgjørelse skal følge rådmannens. Det betyr at Bakken har hatt 590.000 kr (rådmannens lønn minus åremålstillegget). Etter lønnsøkningen som nå er innvilget vil Bakken tjene 650.000 kr årlig.

– Det er ingen hemmelighet at vi ikke ønsket å gi ordføreren mer godtgjøring, men ved at ordførerens lønn er knyttet til rådmannens var det ingen vei utenom, påpeker Bjørn Odden.

– Men lønnsøkningen vil jo komme deg til gode når du blir ordfører?

– Ja, jeg fleipet jo med det i formannskapet. For å være litt alvorlig tror jeg nok ikke at jeg blir ordfører. Jeg er jo heller ingen ung mann lengre og ærlig talt vet jeg heller ikke om det å være ordfører er noe å trakte etter. Spesielt ikke når man ser hvor krevende og tøft det kan være i tider når ikke alt går på skinner for kommunen.

Ikke krav

Ordfører Geir Ove Bakken er tydelig brydd over å snakke om egen godtgjøring og henviser til formannskapet.

– Jeg var fornøyd med godtgjøringen som den var, innrømmer Bakken og legger til:

– At ordførerens godgjøring og rådmannens lønn skal være like er et prinsipp som har vært fulgt i lang tid. Om det bør være slik også i framtiden ønsker jeg ikke å ha noen oppfatning om. Det eneste jeg vil legge til er at vi har en fantastisk rådmann i Alta som har full støtte i hele det politiske miljøet.

Satt pris på

Og formannskapets evaluering av rådmannens jobb og arbeidsforhold kom ut med en rørende enighet. Samtlige stiller seg bak at Bjørn Atle Hansen fortjener lønnen han nå har.

– Vi i Frp har aldri lagt skjul på at vi har en fantastisk administrasjon i Alta kommune. Derfor skulle det bare mangle at vi tilbyr rådmannen en lønn som står i forhold til innsats og ansvar, klargjør Odden.

Også gruppeleder for Ap, Torfinn Reginiussen, mener at rådmannen heller betales for lite enn for mye for den jobben han gjør. Ikke minst er arbeidsbelastningen i en tid med vanskeligere kommuneøkonomi stor.

– I den økonomiske situasjonen som kommunen er i ville det blitt et feil signal å øke lønna ut over det vi nå gjør. Det er heller ikke til å legge skjul på at rådmannen selv har ytret ønske om at et eventuelt lønnshopp burde bli beskjedent nettopp på grunn av signaleffekten. Vi må balansere lønnsøkningen både ut fra virkningene i resten av organisasjonen og hvordan økningen vil bli oppfattet ute blant innbyggerne.

Fornøyd

Rådmann Hansen vil nødig prate om egen lønn og politikernes evaluering.

– Dersom politikerne er fornøyd med jobben jeg gjør betyr det veldig mye. Jeg har ikke selv lagt inn noe krav om lønnsøkning, men er selvsagt godt fornøyd med at jeg blir satt pris på, sier Bjørn Atle Hansen.