Rolf Edmund Lund"/>

Vil ha samisk helseforetak

NSR mener det er behov for et eget helseforetak i sameland.

EGET FORETAK: Aili Keskitalo foreslår et eget samisk helseforetak. 

nyheter

- I dag er det samiske helsevesenet i stor grad avhengig av enkeltpersoner. Slik kan vi ikke ha det. Derfor foreslår NSR at muligheten for å opprette et eget samisk helseforetak utredes. Her kan man samle samisk kompetanse og ressurser. Dette vil komme både samiske pasienter og fagpersoner til gode, sier opposisjonsleder Aili Keskitalo i NSR.

Forbundet mener at et samisk helseforetak blant annet vil kunne fungere som et kompetansehelseforetak, som kan gi andre foretak og kommuner råd og veiledning om samiske helsetjenester. NSR vil fremme dette som ny sak på Sametinget.

– Systemet er så stort at det samiske ofte forsvinner. I tillegg vil vi med et eget samisk helseforetak unngå at det samiske bare blir avgrenset til Finnmark. Samene bor jo spredt over hele landet, og skal bli møtt med forståelse for språk- og kulturbakgrunn uansett hvor de befinner seg, påpeker Keskitalo.