Rolf Edmund Lund"/>

– Sats på egen samisk skolekrets

Aili Keskitalo i NSR mener Alta bør satse på en egen samisk skolekrets, etter modell av Prestvannet skole i Tromsø.
nyheter

– Man må selvfølgelig være bevisst på at man ikke lager unødvendige skiller og at integreringen i fritiden opprettholdes. Jeg tror imidlertid at interessen for samisk nå er så stor i Alta at man bør vurdere en egen skolekrets. Det vil gjøre det enklere å ha kontinuitet i forhold til blant annet lærersituasjonen, sier Keskitalo. Hun er stolt og imponert over det arbeidet mange samiske ildsjeler har gjort i Alta, blant annet Berit Anna ved Bossekop skole.

– Mye har skjedd i Alta siden jeg gikk på Komsa skole og Alta kommune skal selvfølgelig ha sin del av æren for resultatene, presiserer Keskitalo.

– Alta er spesiell med spredt bosetting og 400 barn med samiskundervisning. Derfor bør man nå se nærmere på hvordan man møter utfordringene i skoleverket, sier Keskitalo.

– Hva gjøres for å bedre situasjonen med samiske læremidler?

– I mai skal en evaluering av situasjonen drøftes av Sametinget. Gratis læremidler er vanskelig å få til med stram kommuneøkonomi, og her må sannsynligvis alle nivå være med for å finne en god løsning. Størrelsen på pengesekken betyr en hel del. Det er samtidig svært viktig å rekruttere nye forfattere, og det er jo gjerne de samme som har viktige roller i skoleverket. I det minste må vi sørge for at forfattere ikke mister sosiale rettigheter når de tar permisjon for å lage bøker. De kan ikke miste sykepenger, sier Keskitalo.