Jarle Mjøen"/>

– Kommisjonen vakler uten tillit

EDL vil fjerne kommisjonsleder Gauslaa. Tidligere sametingspresident Keskitalo mener jegere og fiskere er for godt representert.
nyheter

– Justisminister Knut Storberget har klart kunststykket å utnevne en kommisjon som ikke vil ha legitimitet og tillit i det store flertall av Finnmarks befolkning. Når man ser på viktigheten til kommisjonens arbeid, er det derfor svært synd at justisministeren har latt seg presse av Sametinget i denne saken, sier leder i organisasjonen for Etnisk og demokratisk likeverd (EDL), Lars Hapalahti.

Ingen tillit

Han mener at finnmarkskommisjonen har fått en pro-samisk overvekt, og reagerer spesielt sterkt på at Storberget har gitt Jon Gauslaa oppgaven med å lede kommisjonen. Nå vil han ha Gauslaa vekk og en ny leder av kommisjonen uten sterke bindinger til Sametinget.

– Bortsett fra Carsten Smith er vel Jon Gauslaa den som oppfattes som mest inhabil til å være leder av Finnmarkskommisjonen. Kommisjonens oppgave er også å mekle i de saker hvor det helt sikkert vil oppstå uenighet, og da er det forstemmende å se at kommisjonen har ei pro-samisk overvekt – mot demokratiet. Selv om Sametinget tror og mener at Finnmarkskommisjonen kun skal være et samisk anliggende, må det ikke feste seg en oppfatning hos folk at det faktisk er slik. Den er i høyeste grad et organ for hele befolkningen. Og den vil bli viktig for alle finnmarkinger, hevder Hapalahti.

NSR reagerer

Det er imidlertid ikke bare EDL som er skuffet over sammensetningen av kommisjonen. Tidligere sametingspresident og gruppeleder for NSR på Sametinget, Aili Keskitalo, reagerer ifølge NRK sameradio minst like hardt over at rekreasjonsgrupper som jegere og fiskere får en sterk talsmann i kommisjonen. Oppnevningen av fylkessekretær i Finnmark fylkeslag av Norges jeger og fiskerforbund, Kjell Næss, får hårene til å reise seg på hodet til den tidligere sametingspresidenten.

– Oppnevningen av jeger- og fiskeinteresser kan få konsekvenser for tilliten til kommisjonen, har Keskitalo gjort klart overfor NRK sameradioen. Hun både undrer seg og har liten forståelse over at Sametinget har støttet oppnevningen av Næss.

Uklart motiv

NSR-profilen peker på at rekreasjonsinteressene er blitt gitt en særstilling i kommisjonen. Hun mener det på bakgrunn av oppnevningen av Næss er naturlig å spørre seg hvorfor ikke reindrift og landbruk har fått «sine» representanter inn i kommisjonen.

– Jeg er skeptisk til akkurat denne oppnevningen. Det var uventet at denne type særinteresser ble representert i selve kommisjonen. Den bør være et uavhengig ekspertutvalg, og kommisjonen har myndighet til å utnevne underliggende organer der partsinteresser er representert, klargjør Aili Keskitalo.

Rådførte seg

Justisminister Knut Storberget har brukt lang tid på å finne en etter hans oppfatning god sammensetning av Finnmarkskommisjonen. Han har drøftet både navn og prinsipp med sametingspresident Egil Olli og fylkesordfører Runar Sjåstad. Ikke minst har Olli og Sametinget vært en aktiv samtalepartner for justisministeren.Relaterte saker: