Jarle Mjøen"/>

I mindretall om urfolksavgiften

Styret i Finnmark Ap vil styre urfolksavgiften til Sametinget. Partilederen er uenig.

  Foto: Jarle Mjøen

nyheter

– Det er ingen dramatikk at jeg tilhører mindretallet, eller at vi for den saks skyld har et flertall og et mindretall, i saken. Tvert om synes jeg det er bra og vil bidra til at vi får en god debatt når saken skal avgjøres på årsmøtet i Finnmark Ap først i mars, slår leder i Finnmark Ap, Ingalill Olsen, fast overfor Altaposten.

I mindretall

Partilederen understreker at styret i Finnmark Ap er samstemt i gleden over å få en ny minerallov på plass. Styret mener loven vil være et gode for å drive næringsutvikling på mineralene som Finnmark er rikt på. Det er heller ingen uenighet om at det bør ilegges en urfolksavgift på denne type virksomhet, og at det ikke vil svekke muligheten for grunneiere og kommuner til å få ringvirkninger eller inntekter fra virksomheten.

Lederen kom imidlertid i mindretall i styret når det gjelder hvem som skal disponere og få nyte godt av avgiften.

– Jeg mener at den eller de berørte kommuner, den som avgir areal og får ulempene med gruvevirksomheten eller må tilrettelegge med infrastruktur, også må være den eller de som bør få hoveddelen av urfolksavgiften. Et konkret eksempel er en eventuell gruvevirksomhet i Bidjovagge.Det vil etter min oppfatning være helt feil dersom ikke Kautoekeino kommune er den som også sitter igjen med inntektene fra virksomheten, forklarer partielederen.

Felles disponering

Hun ønsker derfor at urfolksavgiften disponeres i fellesskap mellom Sametinget og fylkestinget, og at inntektene kanaliseres gjennom et fastsatt regelverk tilbake til berørt kommune. Mindretallet peker også på at forutsigbare rammebetingelser er en forutsetning for enhver vellykket næringsvirksomhet. Dette gjelder også mineralnæringen.

– Derfor bør forslaget om en ny minerallov fremmes så snart som mulig, og at avgiftens størrelse også avklares i en slik forbindelse. Da vil de selskapene som ønsker å satse i Finnmark, vite hva de har å forholde seg til, klargjør Ingalill Olsen.

Les hele saken i dagens papiravis!

Altaposten ønsker en åpen og saklig debatt. Vi fjerner fortløpende innlegg som er rasistiske, sjikanøse eller strider mot etikk og lovverk. Vi krever at du bruker ditt egentlige navn og oppfordrer alle til å være saklig og vise respekt for andres meninger.

Rolf Edmund Lund, ansvarlig redaktør

nyheter