Jarle Mjøen"/>

Klar for å sette grenser for Olli

I går hevdet Alta-ordføreren at Egil Olli og Sametinget får alt de peker på. I dag setter stortingspolitiker Ann Kristin Engstad foten ned.
nyheter

– Jeg stiller meg hundre prosent bak fylkesordfører Runar Sjåstad i saken om urfolksavgift. Sametinget bør ikke disponere alene en avgift som legges på gruvedrift i Finnmark uansett hvor mye de krever det, slår Ann Kristin Engstad fast.

Stopp hemmelighold

Hun har i noen måneder gjort tjeneste på finnmarksbenken på Stortinget som vararepresentant i Eva Nielsens lange sykefravær. Engstad vet ikke om hennes syn er gjengs oppfatning på finnmarksbenken, men gjør det klart at hun og partifelle Alf E. Jakobsen i alle fall er helt på linje.

– Min klare oppfatning er at vi også må stoppe de hemmelige konsultasjonene mellom Sametinget og regjering/storting. Vår egen sametingsgruppe vil sitte tilbake med liten troverdighet om de ikke aktivt nå bidrar til at det blir full åpenhet rundt konsultasjonene, slår Engstad fast.

Har snudd

Hun viser til at Ap i opposisjon på Sametinget selv kritiserte posisjonen og NSR for et unødvendig hemmelighetskremmeri rundt konsultasjonene. Når partiet nå har fått sametingspresidenten og kommet i posisjon, synes hun det er naturlig at Ap bidrar til at konsultasjonene underlegges fullt offentlig innsyn.

– Jeg forventer at Egil Olli tar initiativ til å få åpnet konsultasjonene, klargjør Ann Kristin.

Blir feil

Hun er imidlertid ikke enig med Alta-ordføreren at sentrale myndigheter gir Sametinget og Egil Olli alt det pekes på. Selv vil hun jobbe aktivt mot at Sametinget alene skal disponere urfolksavgiften – og tror heller ikke at kravet fra Olli og Sametinget har støtte hos flertallet av finnmarksrepresentanter.

– Har jeg forstått det rett, vil urfolksavgiften være avgrenset til aktivitet som skjer på grunn i Finnmark. Avgiften må da disponeres i fellesskap av folk i Finnmark – og det mest naturlige er at avgiften derfor tas hand om av FeFo.

– Så du er ikke enig med Alta-ordfører Bakken i at det bare er fylkestinget som har legitimitet nok til å kunne ta hand om pengene på vegne av hele Finnmarks befolkning?

– Nei, så lenge avgiften både har navn og et formål som skal kompensere fore bruk av areal tilhørende urfolket, det vil si samene, må Sametinget være med i forvaltningen. Dersom pengene kanaliseres til FeFo oppnår vi det. Da vil både Sametinget og fylkestinget være med i disponeringen.

Bra lov

Stortingsrepresentanten er glad for at det nå kommer en ny minerallov. Ikke minst tror hun at Finnmark vil da fordel av loven.

– At vi nå får på plass en ny minerallov er bra. Den vil erstatte fem tidligere lover. Samtidig har vi ventet lenge på loven fordi arbeidet med loven ble utsatt i påvente av finnmarksloven og etableringen av FeFo. Loven vil gi nye muligheter for å kunne utnytte ressursene vi vet finnes i Finnmark, slår Ann Kristin Engstad fast.