Jarle Mjøen"/>

– Olli får det han peker på

Altas ordfører Geir Ove Bakken fnyser av kravet om urfolksavgift og krever slutt på særbehandlingen av Sametinget.

  Foto: Odd Magne Haugen

nyheter

– Det irriterer kraftig i Finnmark at Egil Olli og Sametinget får gjennomslag for alt de peker på. Sametinget har i flere år hatt hemmelige konsultasjoner med både stortings- og regjeringsnivå. Nå må vi få en slutt på dette. I Finnmark oppleves dette som et stort demokratisk problem, klargjør Bakken.

Må ta tak

Alta-ordføreren mener også at det påhviler partikamerat Karl Eirik Schjøtt-Pedersen og tidligere fylkesordfører Helga Pedersen et betydelig ansvar for å få ryddet opp i det han mener er en særbehandling av Sametinget. Han peker på at både «Scjhøtt´n» og Helge Pedersen sitter i posisjoner der de har makt til å redusere Sametingets nærmest enerådende gjennomslag i finnmarkssaker.

Fylkestinget

Ap-politikeren reagerer sterkt på det som er kommet fram i NRK Sameradioen og Altaposten før helgen om urfolksavgiften. Bakken krever at stortingsrepresentantene fra Finnmark må komme på banen for å forsvare interessene til folkeflertallet i Finnmark.

– Sametinget har ikke legitimitet som representant for Finnmark. Det er det kun fylkeskommunen som har. Derfor må også en eventuell urfolksavgift på gruveaktivitet i Finnmark disponeres av fylkeskommunen – og ingen andre.

– Avviser du at urfolksavgiften kan disponeres av Finnmarkseiendommen på vegne av både sameting og fylkeskommune?

– Ja, Finnmarkseiendommen er ikke i tilstrekkelig grad underlagt politisk styring, og eventuelle midler i den størrelse vi her snakker om må underlegges en demokratisk og politisk styring. Både fylkesordføreren og andre sentrale politikere har klart slått fast den senere tid at Finnmarkseiendommen er beheftet med et betydelig demokratisk og politisk styringsunderskudd, klargjør Alta-ordføreren.

Stolt av Runar

Ap-politikeren på toppen av det politiske hierarkiet i fylkets største kommune er svært godt fornøyd med måten fylkesordføreren har taklet saken.

– Vi har heldigvis en rakrygget fylkesordfører i Runar Sjåstad, og han fortjener all mulig støtte for å ha stått opp og tatt et oppgjør med hemmelige konsultasjoner og en posisjonering av Sametinget som er blitt et demokratisk problem for Finnmark, sier ordfører Geir Ove Bakken.

Snakk med oss

Han mener at sentrale myndigheter og politikere i langt sterkere grad bør henvende seg til kommunene i stedet for Sametinget.

– Alta kommune representerer 25 prosent av Finnmarks befolkning. Hvorfor skal ikke vi bli hørt? spør Alta-ordføreren.

Han konstaterer at det politiske gangsynet i Næringsdepartementet er borte etter at Sametinget er lovet full tilgang til inntektene fra en urfolksavgift.

– Jeg vil ta denne saken med mine kollegaer i Vest-Finnmark regionråd i løpet av dagen. Uten å foregripe noe resultat, vil jeg tro at det er naturlig at vi reagerer overfor sentrale myndigheter. Det er viktig at vi viser at vi står samlet bak fylkesordføreren, sier Geir Ove Bakken.Altaposten ønsker en åpen og saklig debatt. Vi fjerner fortløpende innlegg som er rasistiske, sjikanøse eller strider mot etikk og lovverk. Vi krever at du bruker ditt egentlige navn og oppfordrer alle til å være saklig og vise respekt for andres meninger.

Rolf Edmund Lund, ansvarlig redaktør

nyheter