Arne Hauge"/>

Slakteriet blir i Alta

Det er for ressurskrevende for Grieg Seafood å ha lokale slakterier rundt omkring.
nyheter

Spørsmålet ble reist av kommunestyret i Loppa, som undret på hvor vanskelig det vil være å ha et slakteri også i deres kommune. Til dette svarte Håkon Volden at det først og fremst er de meget omfattende myndighetskravene som gjør det umulig. Selskapet har ikke tilstrekkelig med ressurser og kompetanse til å opprettholde en slik slakteristruktur, sa han.

Respekteres

– Men da vi vurderte lokalitet for slakteri, var Loppa så å si vår førsteprioritet, nyanserte Volden, som også poengterte at den svake og høyst usikre tilgangen på arbeidskraft også er en risiko de ikke kan løpe.

Til dette sa ordfører Jan-Eirik Jensen at Grieg Seafood har gjort sitt valg når det gjelder lokalisering av slakteri, og at dette respekteres fra Loppas side. Det er likevel store muligheter, påpekte han.

Skynder seg sakte

Selv om Grieg Seafood i dag har et topp moderne slakterianlegg på Simanes, ønsker de større anlegg i form av nybygg på Møllenes i Kåfjord.

– Men den prosessen tar tid, og vi skynder oss langsomt, sa Håkon, som mente at de stadige omstillingene og nye myndighetskravene gjør at tiden heldigvis jobber for dem.