Vidar Kristensen"/>

Graver kjempehull med ny 48-tonner

Det er størrelsen som teller når Pedersen Maskin skal ni meter ned i myra på badelandstomta.
nyheter

Eier Jan Sverre Pedersen har kjøpt inn ny gravemaskin til formålet, en 48-tonner av svensk fabrikat. Maskinen koster 2,5 millioner kroner ny, men pent brukt-utgaven fikk Pedersen for noe mindre.

– Det er godt å ha kraftig utstyr med god guff når vi skal grave vekk så mye masse, begrunner Pedersen.

48-tonneren er Volvos neststørste maskin, og vil nok gjøre god nytte i kjempehullet som skal graves midt i sentrum. Pedersen medgir at han ikke hadde kjøpt den om firmaet ikke hadde fått badeland-kontrakten.

2000 lass

Ni meter blir badelandhullet på det dypeste. Rundt 2000 lass med matjord og leire skal opp og bort, noe mindre enn tidligere antatt fordi planene er noe omgjort. Pedersen har allerede en mindre maskin i drift der det tidligere var småvokst – nå nedhugd – furuskog. Maskinen rydder skogbunnen i påvente av at kommunen skal gjør ferdig, skrive ut og stemple igangsettingstillatelsen. Når den er klar, setter Pedersen i gang med storgraveren samt en litt mindre variant. De skal forsyne fire lastebiler med masse. I tillegg til egne biler regner Pedersen med å leie inn hjelp til transporten.

Molda – et sjikt som utgjør mellom en og halvannen meter – mellomlagres i Øvre-Alta. Hvor leira skal kjøres er ennå ikke avklart, men det ligger i kortene at en eller annen bonde åpner gårdsporten for Pedersens biler.

Flott vinterarbeid

– Første skritt er uansett å fundamentere veien vi skal bruke. Vi skifter ut massene i forlengelsen av gågata, fra der den slutter i dag og helt fram til Løkkeveien. Folk som ferdes i sentrum vil derfor i liten grad merke at vi kjører inn og ut med lastebiler, klargjør Pedersen.

Fundamenteringen skal senere bære forlengelsen av gågata fram til nykirka.

Totalt får Pedersen Maskin omkring fire millioner kroner for jobben i området.

– Oppdraget er helt kurant. Det er veldig fint å jobbe med sånne ting om vinteren, og det passer oss utmerket at det blir tele før vi starter, fastholder Pedersen, som vil sysselsette fem-seks mann i fire måneder med denne jobben.