Jarle Mjøen"/>

Klar til å ta over Alta videregående

Politikerne i Alta har tatt første steg mot å «privatisere» Alta videregående skole.

TAR GREP: Alta kommune er ikke fornøyd med fylkeskommunens drift av Alta videregående skole. 

nyheter

– Dette er ikke noe utslag av Altas egoisme, men noe som vil utvikle skolen fra 1. til 13. trinn. Samtidig vil det komme alle andre småkommuner i Finnmark til gode, sier mannen bak forslaget, Høyres Arnt Ivar Pedersen.

Misnøyen med fylkeskommunens satsing på Alta videregående skole fikk en dramatisk utgang da saken ble behandlet i formannskapet onsdag. Med fem mot seks stemmer påla formannskapet rådmannen å forberede en sak for kommunestyret om overtakelse av ansvaret for det videregående skoletilbudet i Alta.

Sterk misnøye

Bakgrunnen for vedtaket var en utredning gjort av oppvekstsjef Per Hindenes. Av utredningen kommer det fram en sterk misnøye med måten fylkeskommunen har utviklet Alta videregående skole på. Det gjelder både linjetilbud, kapasitet og tilpasning av utdanningen til de behov lokalt næringsliv har.

– Ordfører Bakken sa for tre fire år siden at han ville vurdere å støtte tanken om kommunal overtakelse dersom han bli tilstrekkelig misfornøyd. Derfor er vi skuffet over at Ap ikke ser at tiden er moden for å ta skrittet fullt ut, sier Pedersen.

Ap alene

For selv om misnøyen med fylkeskommunen var unison valgte Ap å hoppe av da forslaget om å overta skolen kom på bordet.

– Ja, det er et stort sprik mellom de ønsker vi har og de tilbud som er opprettet på Alta videregående skole. Ap ønsket imidlertid ikke gå så langt som flertallet, påpeker SVs Otto Aas. Han brøt ut av den felles Ap/SV-gruppa og sikret et flertall mot Aps fem stemmer. De øvrige som stemte for forslaget var Knut Klevstad (KrF), Rut Olsen (Kp), Solveig Andersen (KrF), Ellinor Nilsen (Frp) og forslagstiller Arnt Ivar Pedersen (H).

– Når situasjonen er sånn den er syntes jeg det var riktig å få en løsning om overtakelse utredet og lagt fram som en egen sak, klargjør Aas.

Egoisme

Aps varaordfører Hilde Søraa innrømmer at hun og hennes partifeller er oppgitt over at mange av kommunens ungdommer må ut av kommunen for å få den utdanningen de ønsker på videregående nivå. Hun mener også at Alta videregående skole i for dårlig grad makter å serve næringslivet.

– Det er den ene siden av saken. Den andre er at dersom vi nå fjerner den største videregående skolen fra fylkeskommunens ansvarsområde; hva blir da tilbake. Konsekvensene ville brakt oss rett inn i regiondebatten, påpeker Søraa. Hun ser at Alta ut fra egoistiske interesser burde ha støttet forslaget, men mener at det er viktig å vise solidaritet med resten av Finnmark.

– Det blir en ny vurdering når saken legges fram for kommunestyret. Da vil alle fakta ligge på bordet og jeg ser ikke bort fra at vi da kan komme til en annen konklusjon.Les mer i papiravisa!