UNN-pasienter skal styres mot Hammerfest

Alta-pasienter som i dag behandles i Tromsø skal i framtiden til Hammerfest.

PLAN: I Hammerfest venter de på nytt sykehus. Helse Nord vil kanalisere mer av trafikken til UNN til byen.  Foto: Vidar Kristensen

nyheter

En framtidig oppbygging av spesialisttilbudet i et nytt sykehus i Hammerfest skal stoppe pasientlekkasjen fra Finnmark til UNN i Tromsø. Dette kom fram da direktør Lars Vorland og kommunikasjonsdirektør Kristian I. Fanghol orienterte fylkesutvalget i Finnmark sist uke. Fanghol og Vorland var ikke fysisk tilstede i Vadsø, men orienteringen kom via en lyd/bilde-overføring.

– Dette anser jeg som en kommende katastrofe for for folk i Alta. I tiår etter tiår har helsemyndighetene forsøkt å bygge opp fagmiljø i Hammerfest, men kommet til kort. Ukentlig har vi hørt om tragiske tilfeller, om pasienter som har blitt sendt til sykehuset i Hammerfest fra Alta uten at det har vært fagmiljø her for å kunne gi de behandling. Selv om de er blitt sendt videre til UNN har viktig tid gått tapt, sier Ap-veteranen Alf Bjørn som i hele sin politiske karrière har kjemprt for bedre helsetilbud for befolkningen i Alta og nabokommunene.

Helsebro

I tidligere valg har Bjørn vært en valgvinner, men denne gang har han av personlige årsaker vært nødt til å prioritere vekk valgkampen. Det er en sannsynlig forklaring på at talvikingen ikke kom inn som fast representant i kommunestyret. Når vi snakker med Bjørn er han på Tromsø sykehus med et familiemedlem.

– Daglig er det flyavganger mellom Alta og Tromsø, hvor en stor del av passasjerene er pasienter som skal til UNN. Det er umulig å presse disse pasientene til Hammerfest. Det vil verken pasienter eller Altas politikere godta.

Alf Bjørn er også av den oppfatning at helseforetakets påståtte satsing med sykestuesenger i Alta er en ren bløff.

– Vi må ikke glemme at Alta kommune på 1990-tallet hadde 16 sykestuesenger. Nå skal altså Helse Finnmark betale for 14 og mener at det holder til en befolkning som er blitt en middels stor finnmarkskommune større siden vi hadde 16 sykestuesenger.

Klar tale

Sittende ordfører Laila Davidsen (H) reagerer også sterkt på at det skal bygges et nytt sykehus i Hammerfest som alternativ for deler av behandlingen som skjer på UNN.

– Pasienter fra Alta som ikke kan behandles lokalt skal til Tromsø, ikke til Hammerfest. Noe annet er fullstendig meningsløst, og fullstendig uakseptabelt både for pasienter og det politiske miljøet i Alta, sier ordfører Laila Davidsen, som spør flere ganger om Altaposten er sikker på at Helse Nord er oppfattet korrekt.

Det lar vi en av de tilstedeværende i fylkestutvalget bekrefte.

– Jeg var til stede i fylkesutvalgsmøtet. Kort fortalt la Helse Nord fram følgende resept for å forsvare bygging av et nytt stort sykehus for Vest-Finnmark i Hammerfest: En vesentlig del av pasientgrunnlaget skal være å stoppe dagens pasientlekkasje til UNN, som er på 30 prosent av behandlingene. I tillegg forventes det en vekst i somatisk behandling på 30 prosent, som også skal være en stor del av pasientgrunnlaget til «Nye Hammerfest sykehus», forklarer påtroppende varaordfører Trine Noodt (V).

Alarmen kimer

I et politisk miljø i Alta som har vært mest opptatt av hvem som skal lede kommunen de neste fire år, har sykehussaken kommet i skyggen. Nå kimer alarmen.

– Uavhengig av hvem som kommer i politisk ledelsen, så er dette en sak hvor vi tverrpolitisk kan stå sammen om. Fra Arbeiderpartiets side har vi allerede avtalt møter med våre helsepolitikere på riksplan, og skal gjøre vårt for å få Helse Nord til å snu. Som jeg har sagt tidligere; det er fullstendig uaktuelt for Alta Ap å sitte rolig å se på at det bygges et nytt sykehus i Hammerfest basert på behandling av pasienter fra Alta, klargjør Monica Nielsen.

Bekrefter utspillet

Helse Nord bekrefter at «Nye Hammerfest sykehus» skal bidra til å tette pasientlekkasjen til Tromsø.

– I kombinasjon av satsingen i Alta og Hammerfest, er det vårt mål at enda flere finnmarkinger skal velge å få sin behandling i Finnmark. Dette handler også om bruken av Universitetssykehuset Nord-Norge og deres evne til å takle de høyspesialiserte oppgavene som de er alene om å løse for landsdelens befolkning. For planlagt behandling er det «Fritt behandlingsvalg» – og ingen har noen planer om å tvinge noen. Men vi har et ønske om å lage moderne sykehusbygg og gode tjenester som både vil være attraktiv for fagfolk og for pasienter, sier direktør i Helse Nord Lars Vorland.

Stor pasientlekkasje

Når det gjelder lekkasje peker Helse Nord på at befolkningen i Alta bruker Tromsø på enkeltområder, hvor en også kan få sitt tilbud i Finnmarkssykehuset. Lekkasjen vurderes til å være på ca 30 prosent og omhandler mest poliklinikk.

Nå satser Helse Nord på å bygge et nytt moderne og attraktivt sykehus i Hammerfest som skal tette pasientlekkasjen. Det vil det kreve enorme investeringer. Det er foutsatt oppstart i 2019 med en første bevilgning i inveseringsplanen. Fra 2019 til og med 2023 er det satt av 1,2 milliarder kroner, men nye anslag tilsier at helsesatsingen i Hammerfest nå nærmer seg to milliarder med stormskritt. I løpet av 2016  vil det bli avklart om det blir nybygg, renovering – eller en kombinasjon av disse alternativene.

Bygger for Alta-pasienter

I planleggingen av Finnmarkssykehuset Hammerfest  legges til grunn at den kapasitet som nå etableres i Alta vil gjøre at flere altaværinger får sin behandling lokalt. I rapporten om Alta-prosjektet, var det vurdert til at Hammerfest vil få en reduksjon i liggedøgn på 2-3 prosent, en reduksjon i dagbehandling på 7 prosent og  redusert poliklinisk aktivitet på rundt 12 prosent. 

– Samtidig vet vi at etterspørselen vil øke noe, og andelen som får sin behandling i Tromsø vil reduseres, sier Vorland i Helse Nord.