– Vi skulle aldri skrevet under

– Dette biter oss i rumpa så det gneller.
nyheter

Først underskrev Senterpartiet en samabeidsavtale med et rød-gult-grønt flertall der de framstod som en vinner i form av posisjoner.

Deretter satte de fram ni absolutte krav i politiske saker.

Så brukte de skolesaken til å ta brudd.

Skulle aldri skrevet under

Overfor Altaposten og Radio Alta bekrefter nestleder Pål Olsen i Alta Senterparti at partiet har gjort en generaltabbe, og at de har opptrådt uryddig:

– Vi skulle aldri skrevet under noen samarbeidsavtale og dannet et flertall uten at de politiske sakene hadde vært avklart, slår Olsen fast og forteller at Sp holder fortsatt muligheten åpen for at vi går inn i de neste fire år uten å knytte oss til noen flertallsgruppering.

Det betyr i så fall at Jan Martin Rishaug blir partiets énmannsgruppe i kommunestyret.

 – Skulle det komme tilbud fra den blå siden er vårt ufravikelige krav fortsatt at ingen skoler legges ned. Det står og faller et samarbeid med, sier Olsen.


For en uke siden sa han dette...

Det kan snu kjapt i politikken!

– Biter oss i rumpa

Direkte på Radio Alta bekreftet Olsen at dette rammer hardt for den en manns store kommunestyregruppa til partiet. Jan Martin Rishaug var forespeilet lederrollen i hovedutvalget for kultur, idrett og næring.

– Det stemmer at styret i Alta Sp med dette har strippet vervet fra Jan Martin. Nå går toget for å bli hovedutvalgsleder. Jan Martin kan nok være litt snurt, og han var ikke enig i styrets avgjørelse, sier Olsen.

Da styret i Alta Sp stemte over saken i møtet denne uka ble det fem mot Rishaugs ene stemme.

– Jan Martin har akseptert dette. Det ser ikke ut til at han vil melde seg ut eller gjøre noen krumspring, vi var enige da vi forlot møtet, sier Olsen.

– Er dere ikke redd for å oppfattes som useriøse, når dere signerer en avtale for så å rive avtalen i stykker under ei uke etterpå?

– Jo. Dette biter oss i rumpa så det gneller. Dessverre. Men vi må bare ta den. Vi har konkludert med at vi gjorde en feil, vi burde gått inn og diskutert ferdig enkeltpunktene i avtalen først. Det var forhastet å melde at vi ville samarbeide, dette burde nok ventet ei uke, sier han.

Ufravikelig krav

Altaposten har fått tilgang til forhandlingsprotokollen i den påtenkte flertallsgrupperingen bestående av Ap, SV, KrF, MDG og Senterpartiet. Her går det fram at Senterpartiet skriftlig har framsatt absolutte krav:

  • Ta arealplanen for sjø opp til ny rullering med tanke på å reduserer biomasse
  • Alta Kommune finansierer konsekvensutredning for nytt sykehus i Vest Finnmark
  • Ikke nedleggelse av skoler, heller ikke Komsa eller Bossekop
  • Fri kjøring på vann der scooterløype går over
  • Gjennomgå alle kommunens tjenesteområder med tanke på å redusere kostnader
  • Ingen eiendomsskatt de neste fire år
  • Ingen bompenger de neste fire år
  • Styrke potten til nydyrking av jord
  • Null nedbygging av matjord i i Alta kommune, det vil si jord som egner seg til drift i dagens landbruksformål

En av de som har stått sentralt i forhandlingene sier til Altaposten at mistanken om at Senterpartiet forhandlet på begge sider parallelt kom for fullt når partiet stilte ultimatum i forhandlingene:

– De fleste punktene var uproblematiske for alle, og var nok kun kamuflasje for å kunne ta brudd i skolesaken. Senterpartiet har ikke hatt magemål, og kommet med krav langt ut over det styrken på en representant skulle tilsi. Blant annet har de fremmet krav om fast formannskapsplass i tillegg til hovedutvalgsleder og mye annet. Bruddet kom derfor ikke overraskende, sier kilden.

Kompromissforslag

Arbeiderpartiets Monica Nielsen, som uttaler seg på vegne av Ap, SV, MDG og KrF, sier at partiene kun har drøftet ulike løsninger for å finne et kompromiss i forhold til skolestrukturen. 

– Vi skulle møtes på nytt for å finne løsninger, men konstaterer at Senterpartiet ikke lengre vil ha noen løsning i denne saken eller andre, påpeker Nielsen.

Altaposten er kjent med at det ble fremmet et konkret kompromissforslag i skolesaken i forhandlingene. Det går på at en i første omgang skulle utføre nødvendige utbedringer på Komsa skole, blant annet for å tilfredsstille arbeidsmiljøloven. Det skulle også utarbeides en ny plan for utvidelse av Aronnes og Kaiskuru skole fra 1-4 til 1-7. Planens hovedmål var å få ned kostnadene. Samtidig skulle det utredes en framtidsrettet løsning for Saga skole. Det største stridsspørsmålet, hvor SV og KrF har ønsket å samordne Bossekop og Komsa skole, skulle løses med en konsekvensutredning. Utredningen skulle forankres bredt hos berørte foreldre, elever og fagpersonell.

– Vi har et absolutt krav om at ingen skoler skulle legges ned, og ser ikke at det er presentert noe kompromissforslag som det er er grunnlag å forhandle om, sier Sp og Pål Olsen og viser til at styret med fem mot en stemme vedtok å bryte samarbeidet med henvisning til klimaet i skolesaken.

– Kan du bekrefte at Senterpartiet brøt samarbeidet med begrunnelse i en sak hvor det ikke var konkludert, men der det fortsatt  ble forhandlet?

– Det er riktig at det ikke var konkludert, men vi har et absolutt krav om at ingen skoler skal legges ned og følte ikke at vi kunne gå videre i forhandlingene.

Åpner for nye samtaler

Olsen åpner for at Senterpartiet kan bringes tilbake til forhandlingsbordet dersom partiet også får politisk gjennomslagskraft i viktige politiske saker.

– Situasjonen er den at vi per i dag ikke har noen avtale med noen av sidene. Hva som skjer i løpet av helgen vil jeg ikke spekulere i.

Senterpartiet fikk to prosents oppslutning i Alta. Det ga en representant i det nye kommunestyret. Partiet hadde det mest usikre av samtlige 35 mandater og var kun fem stemmer fra å miste det.