Monica har ikke rent flertall

Senterpartiet hopper av på grunn av skolesaken.
nyheter

Alta Senterparti har i ekstraordinært styremøte torsdag kveld besluttet at det ikke er hensiktsmessig for partiet å gå videre med samarbeidet i lag med Arbeiderpartiet, Kristelig Folkeparti, Sosialistisk Venstreparti og Miljøpartiet De Grønne.

Det betyr at konstellasjonen går fra 18 til 17 mandater. Det trengs 18 for å ha rent flertall i kommunestyret i Alta.

– Styret har besluttet å legge samarbeidet dødt, fordi vi ser at det er vesentlige uenigheter om hvordan man ønsker den fremtidige skolestrukturen i Alta, skriver forhandlingsleder Pål E J Olsen i en pressemelding.

Alta Senterparti har i valgkampen sagt til sine velgere at partiet går inn for å beholde dagens skolestruktur.

– Når vi da går til forhandlinger med krav om at alliansen skal frede skolestrukturen de kommende fire år, men ikke får ønskelig gehør for dette, så vll det bryte med våre valgløfter og vår programfestede politikk. Senterpartiet mener at det er fornuftig og bedre at vi trekker oss nå, enn å gjøre det etter konstitueringen av nytt kommunestyre, sier Olsen.

Dette betyr blant annet at kommunestyrerepresentant Jan Martin Rishaug kan vinke farvel til vervet som leder for et hovedutvalg, som han var forespeilet i en samarbeidskonstellasjon.

Det betyr også at Arbeiderpartiet, med ordfører Monica Nielsen i spissen, vil måtte manøvrere i et vindfullt politisk farvann hver eneste gang partiet ønsker å bringe en sak trygt i havn. Sannsynligvis må man forsøke å finne egnet samarbeidspartner fra sak til sak, ikke ulikt det som det sittende styret har gjort de siste to årene.