– Grunnlovsdebatt endte med rasisme

– På en måte er det fint at denne type rasistiske holdninger blir røyket ut. Samtidig er det trist og opprørende.

FÅR RASISME-REFS: Torill Bakken Kåven (Nordkalottfolket) mener Hartvik Hansen (Arja) kom med både rasisme og sjikane under møte.  Foto: Arkiv / Sametinget

nyheter

Arbeidet som pågår fra Sametinget rundt å få inn oversatt Norges Grunnlov til samisk og å få inn ordet «urfolk» i grunnloven møter motstand fra Nordkalottfolket (NKF). Partiet har varslet at de vil stemme imot forslaget, med bakgrunn i at det vil kreve store ressurser å oversette grunnloven til fire ulike samiske språk – og fordi partiet mener tilføyelsen av ordet «urfolk» kun vil medføre symbolske endringer.

– Vi synes grunnloven i dag ivaretar samenes interesser på en tilfredsstillende måte, skriver NKF, som mener arbeidet og ressursbruken burde vært rettet mot lover som ikke ivaretar samisk leve- og arbeidsmåte, eksempelvis motorferdselloven og plan- og bygningsloven.

– Han sa: «Er dere ikke urfolk?»

Men da Kjellrun Wilhelmsen la fram synet til NKF i et komitémøte i går ble ordvekslingen heftig.

– Hartvik Hansen fra Arja tok ordet, og sa det er skremmende at NKF er verre enn FRP, og at han er forskrekket over dette. Er dere ikke urfolk? Er dere noen slags kvener, sa han på en så nedlatende måte at man trengte ikke å være i tvil om at kvener ikke har noen verdi i hans øyne, skriver NKF i en pressemelding.

Se Hansens kommentarer lengre ned i saken.

– Uttalelsene var så grove at han fikk påpakning fra komiteleder om å ha respekt for representantene som var i komiteen. Slikt skjer sjeldent. Han svarte på dette med å si at hvis nordkalottfolket fremdeles mener det de mener, og han vil bli enda skarpere hvis dette blir en mediasak.

Sjikane

NKF mener de ble utsatt for diskriminering og sjikanering. Ifølge dem fikk de støtte fra flere representanter, som tok avstand fra Arja-Hansens uttalelser.

– Hartvik Hansen beklaget, og bad om tilgivelse «hvis det var slik hun følte». Han sa han ikke mente å diskriminere, at han bare sa hva han tenkte.

– Dette er en dag som burde være historisk fordi vi er på stortinget, men for Nordkalottfolket er dagen blitt historisk fordi man i dag er blitt utsatt for direkte diskriminering og sjikanering med bakgrunn i sin etnisitet, sin bakgrunn, skriver NKF.

– Rasistiske holdninger

Leder Torill Bakken Kåven i Nordkalottfolket reagerer sterkt på opptrinnet.

– Beklagelsen fra Hansen var ikke mye å skryte av. Det er i alle fall helt tydelig at Arja mener hva de sier, skriver Kåven, før hun fortsetter:

– Dette forteller jo mye om hva man mener om det kvenske folket. På en måte er det fint at denne type rasistiske holdninger blir røyket ut, vi har dem tydelig vis nærmere enn vi aner. Samtidig er det jo trist og opprørende. Jeg håper dette var en engangsforeteelse, og ikke den tonen man har ment å ha ovenfor hverandre fremover. For, vi er tross alt ganske mange som hører til i mange kulturer, både norsk, samisk og kvensk.

– Hadde intet rasisme-budskap

Overfor Altaposten sier Hartvik Hansen at slett ikke hadde ønske om å komme med noen rasistiske uttalelser.

– Det som ble sagt ble sagt i en setting. Jeg ble overrasket over at Nordkalottfolket har jobbet seg inn i samemanntallet, de har vært villige til å stå her, til å delta i Sametingets arbeid – og så vil de ikke akseptere at det i grunnloven skal stå at samene er et urfolk. Jeg husker ikke ordrett hva jeg sa, men uttalelsen min handlet om dette, det har ingenting å gjøre med rasisme, sier Hansen.

Han påpeker at det i kommunikasjon handler om avsenders budskap og mottakers tolkning av det som sies.

– Og i dette tilfellet har jeg blitt tolket helt feil. En ting er hva jeg som avsender mener, noe annet er hva mottaker oppfatter. Vi har hatt tøffe drøftinger, ja, og jeg har spisset mine uttalelser, og om det er oppfattet som rasisme, så beklager jeg det. Men intensjonen min var ikke slik, sier han til Altaposten.

Han beklager imidlertid ikke for Frp-sammenligningen:

– NKF er ofte på linje med Frp, det har de lov til – men jeg har også lov til å mene noe om dette, påpeker han.

– Ifølge Nordkalottfolket har du lovet at du skal være «enda skarpere i dine uttalelser om dette blir en mediesak». Nå er det blitt en mediesak – vil du dermed bli enda skarpere mot dem?

– Nei, jeg har ikke sagt noe om at jeg skal bli skarpere i mine uttalelser. Jeg er likevel overrasket over at NKF velger å gjøre dette til en mediesak, ved at de skriver og sender ut en pressemelding, sier han.