– Bryter spillereglene

Høyre-politiker Alex Bjørkmann krever svar på hvorfor personlig vara dukket opp i møte med forslagsrett.

REAGERER: Alex Bjørkann tar et oppgjør med uryddig møteledelse. Han reagerer på at en vararepresentant dukket opp i et møte der det faste medlemmet var på plass.  Foto: Arkiv

nyheter

– Selve saken er kanskje ikke viktig, men dette handler om demokratiske prinsipper og om hvordan Alta kommune skal framstå, mener Bjørkmann.

Takket nei

Saken har sitt utspring i opprettelsen av et utvalg som skulle se nærmere på kretsgrensene i Skole-Alta. Både Høyre, Kystpartiet og Frp takket nei til å sitte i utvalget, simpelthen fordi de mente at det ikke er politikerne som skal tegne kart og kretsgrenser. Det er en oppgave for administrasjonen og fagfolk, mente de. Det betydde at Venstre, Arbeiderpartiet og SV fikk alle tre plassene i dette utvalget, representert ved Trine Noodt, Irene Pettersen og Tommy Berg, alle med personlige vararepresentanter.

– Veldig uryddig

Arnt Ivar Pedersen ble utnevnt som personlig vararepresentant for hovedutvalgsleder Trine Noodt, men protokollen viser at Pedersen deltok på møtet og leverte inn forslag, til tross for at Noodt var på plass.

– I min verden er dette helt i strid med viktige prinsipper. En personlig vara møter ved forfall og kan ikke plutselig dukke opp i et formelt møte med sine innspill. Det er veldig uryddig, mener Bjørkmann, som allerede i vinter tok opp saken i kommunestyret. Han ønsket svar på om dette var vanlig praksis og i tråd med lovverket.

Venter på svar

Etter to hovedutvalgsmøter har Bjørkmann fortsatt ikke fått en avklaring.

– Jeg har forsøkt i to møter, senest sist mandag. Jeg har blitt lovet et svar fra Trine Noodt, men det kom heller ikke denne gangen. I stedet mente hovedutvalgslederen at svaret var å betrakte som avgitt.

– Det bestrider jeg på det sterkeste og synes det er for galt at vi i Alta kommune skal drive så uryddig, sier Bjørkmann, som påpeker at det i neste omgang kan være langt viktigere saker som behandles med slendrian.

– Demokratiske prinsipper brytes og kommunestyrevedtak ignoreres, skriver Bjørkmann i en protokolltilførsel etter mandagens hovedutvalgsmøte.

– I tillegg må vi vel kunne si at det ikke er noe sunt trekk at man faktisk ikke får svar på formelle innspill. Det er ikke tillitsvekkende, sier Bjørkmann til Altaposten. Ordføreren har også anmodet om at Bjørkmann får et skriftlig svar på utfordringen.

Får skriftlig svar

Hovedutvalgsleder Trine Noodt mener hun har redegjort for saken to ganger tidligere, men i siste møte var det enighet om at det skulle gis en skriftlig tilbakemelding.

– Jeg skjønner ikke helt hvor Høyre vil med dette, men jeg håper de blir fornøyd med et tredje svar. Arnt Ivar Pedersen deltok i kraft av sin kunnskap om saken – og som møteleder i både hovedutvalg og andre steder –  pleier jeg romslighet i forhold til innspill. Er det relevant kunnskap så lytter vi, sier Noodt, som påpeker at kommuneadvokaten har fastslått at det ikke har skjedd noe ulovlig.

– Respekterer du ikke prinsippet om at en personlig vara innkalles når den aktuelle representanten er borte?

– Det gjør jeg definitivt, men dette  var et hurtigarbeidende utvalg med korte tidsfrister, der SVs vararepresentant ikke hadde mulighet til å møte. Videre var det altså et utvalg der Høyre selv takket nei til å være med. Jeg sliter med å se at det er prinsipielt betenkelig at vi bruker kompetansen som er tilgjengelig, sier hun.

Hun beklager ikke at en vararepresentant deltok i møtet, men synes det er synd hvis det oppfattes at kommunen ikke følger spillereglene.