Vidar Kristensen"/>

Velger seg Sørøya

Sørøya seiler opp som en soleklar favoritt til å få en eventuell ilandføring av Goliat-oljen.

  Foto: Vidar Kristensen

nyheter

Årsaken til det er at man har store tekniske utfordringer i å sende brønnstrømmen fra feltet i rør over lange strekninger. Goliat er det grunneste oljefeltet på norsk sokkel; havbunnen ligger på 370-450 meter og oljen ligger på 800-900 meter under havbunnen. Det gir lite trykk i oljen som hentes opp, og dermed trøbbel med å sende den til land uten å bruke uhorvelige mengder elektrifisert energi.

Brønnstrøm

– I felt med tilsvarende lavt trykk er den lengste rørstrekningen vi kjenner til i dag på 16 kilometer. For Goliats del snakker vi om 60 kilometer i rett strekning inn til Sørøya. Og da har vi ikke tatt hensyn til fiskeriene eller eventuelle andre trasèproblemer, fortalte HMS-ansvarlig Liv Nielsen i Eni Norge da hun holdt et innlegg i Alta torsdag.

Sarnespollen i Nordkapp er nevnt, det samme er Melkøya og Klubbukt og flere andre. Alle er vurdert, men blir sannsynligvis forkastet til fordel for et av de to alternativene man har på Sørøya; Dønnesfjorden og Slettnes. Rett og slett fordi de nevnte alternativene ligger så langt borte at det er teknisk håpløst å få til en effektiv brønnstrøm.

Leter på Sørøya

Men også de to Sørøya-alternativene har klare svakheter:

¦ Dønnesfjorden, nord på Sørøya i Hasvik kommune, er så grunn at tankbåter vil ha trøbbel med å ta seg inn til landanlegget.

¦ Slettnes, sør på Sørøya i Hammerfest kommune, har fortsatt masse fornminner, og det vil ta flere år og masse penger å sikre minnene.

– Ingen av områdene vi har sjekket ut er direkte diskvalifisert ennå, men det er på Sørøya vi leter etter ilandføringssted slik det ser ut i dag, fastholdt Nielsen.

Blir knutepunkt

Det er imidlertid få som tror at Eni virkelig ønsker å føre oljen til land i Finnmark. Dette alternativet framstår som klart mye dyrere enn en offshoreløsning, og er i tillegg mye mer krevende teknologisk. De som ser på dette med objektive øyne, er klare på at det virker litt merkelig å skulle bygge opp en kjempeinstallasjon på land for å ta i mot olje i bare 10-15 år. Nielsen legger da heller ikke skjul på hvilken Goliat-løsning som er den beste dersom man senere får nye funn i nærheten.

– Goliat blir vårt oljeknutepunkt, og for å betjene andre felt er en offshoreløsning best, slo hun fast i sitt innlegg.

Fire alternativer

Gassen i feltet blir uansett ført til Melkøya, mens det foreligger fire alternativer for produksjonen av oljen:

1. Prosessering og lagring ombord på en halvt nedsenkbar plattform på feltet.

2. Prosessering på produksjonsplattform og lagring på en spesialplattform ved siden av.

3. Prosessering offshore, rørledning til land og oljelager på land.

4. Rørledning til land, prosessering og oljelager på land.

Av disse er det alternativ 4 som gir de største lokale ringvirkningene, i både anleggsfasen og i drift.

– Dersom vi bygger et oljelager på land snakker vi om en utbygging i størrelsesorden 15 prosent av Snøhvit. Med prosessering på land i tillegg, blir det en del mer, klargjorde Nielsen overfor Altaposten torsdag.

Starter i 2010

15 prosent av Snøhvit er ni milliarder kroner. Goliat vil dermed med god margin bli det neststørste industriprosjektet Finnmark noensinne har sett.

– Ringvirkningene blir store i anleggfasen, men vi trenger bare små mannskaper i driftsfasen, gjorde Nielsen det klart.

Fram til 2010 skal planleggingen gå sin gang, og dersom alle godkjennelser er på plass, kan arbeidet med å bygge ut feltet starte i 2010. To-tre år etter det igjen skal den første Goliat-oljen pumpes opp. Eni Norge eier 65 prosent i feltet, StatoilHydro 20 prosent og Det Norske Oljeselskap 15 prosent.Altaposten ønsker en åpen og saklig debatt. Vi fjerner fortløpende innlegg som er rasistiske, sjikanøse eller strider mot etikk og lovverk. Vi krever at du bruker ditt egentlige navn og oppfordrer alle til å være saklig og vise respekt for andres meninger.

Rolf Edmund Lund, ansvarlig redaktør

nyheter