Øvelse Gemini er i gang

Forsvaret og politiet holder på med kontraterror-øvelsen Gemini i Vest-Finnmark og Troms.

Fra tidligere øvelse Gemini  Foto: Torbjørn Kjosvold

nyheter

– Det er en god del aktivitet i Hammerfest og Lakselv-området. Hovedaktiviteten rundt øvelsen skjer i Tromsø, Hammerfest og Banak, sier Anders Aspaas, kommunikasjonsrådgiver i Troms politidistrikt.

– I Hammerfest og Lakselv har det vært mer politi og forsvarsfolk enn vanlig, sier han.

Når det gjelder området rundt Alta, tror han ikke man vil merke så veldig mye til øvelsen, utover litt mer aktivitet på veien.

– Det fraktes blant annet en lettbåt på et kjøretøy på vei til Hammerfest. De har overnattet i Alta, sier Aspaas.

Øver på alvorlig terror

Gemini er en øvelse hvor Forsvaret og politiet øver på samarbeid ved en alvorlig terrorhendelse. Øvelsen gjennomføres hvert år. Årets øvelse er en uvarslet alarmøvelse for å teste reaksjonsevnen og evnen til å gjennomføre en kontraterror-operasjon der Forsvaret støtter politiet når politiet ber om bistand.

Øvelsen vil være synlig for befolkningen i områder i Vest-Finnmark og Troms. Øvelsen kan medføre noe støy fra helikoptre, og det kan være flere utrykningskjøretøyer på veiene enn vanlig.

Øvelsen involverer en rekke enheter fra Forsvaret og politiet. I tillegg vil både Forsvarsdepartementet og Justis- og beredskapsdepartementet være involvert. Øvelsen ledes av sjefen for Forsvarets operative hovedkvarter utenfor Bodø. Fra politiets side er det politimesteren i Troms som håndterer situasjonen.