– Flere som har sett sel i Altaelva?

Observasjon av sel i nedre delen av elva.

TAKKNEMLIG: Tor Erland Nilsen er takknemlig når folk tar kontakt ved observasjon av sel i munningen.   Foto: Rune Østlyngen

nyheter

Det har vært tynt med meldinger om storlaks den første uka av frifisket i Altaelva. Den høye vannstanden er en del av forklaringen, men sulten sel kan være en annen forklaring.


Fra Elvestrand og ned

Jim Daniel Hegge fra Aronnes rapporterer om sel i elva.

– Jeg har observert sel fra Elvestrand og nedover. Det er viktig å få fjernet dyret fra elva. Den ødelegger for fisket og lar ikke fisken passere for å komme seg videre opp i elven, mener Hegge.


Glad for observasjoner

Daglig leder Tor Erland Nilsen i Alta Laksefiskeri Interessentskap er glad for at folk tar kontakt hvis de gjør slike observasjoner.

– Vi har ikke fått noen meldinger om selen så langt, men er veldig glad for at årvåkne vitner melder inn slikt. Da kan vi eventuelt innføre tiltak raskt, sier Nilsen, som håper andre vitner også tar kontakt.


Ingen bekreftede fangster

Nilsen har kun fått spredte meldinger om laksefangst den første uka, men ingen bekreftede fangster.

– Jeg har tatt en tur langs elva. Først i helga har det vært  særlig med folk, så da er det kanskje ikke så rart at det er stille, sier ALI-sjefen.