Jarle Mjøen"/>

Alta tok storeslem

Den nye flyplassterminalen i Alta skal i sin helhet bygges av lokale entreprenører.

  Foto: Jarle Mjøen

nyheter

– Sett fra Avinors side, og ut fra våre tidligere erfaringer, står ikke byggebransjen i Alta tilbake for noen i landet. Jeg er veldig glad for at lokale bedrifter viste seg å være best på pris, kvalitet og levering også denne gang, sier lufthavnsjef Charles Kristiansen i Avinor.

Alt til Alta

Avinor har tildelt oppdraget med å bygge ny lufthavnterminal i Alta til Roald Johansen entreprenørforetning AS etter anbud med forhandlinger. Entreprisen er et totalanbud, og fram mot den endelige avgjørelsen har Alta-bedriften passert Alta-entreprenøren T. Johansen drift AS, Tromsø-entreprenøren Bjørn Bygg AS og Skanska AS. Sistnevnte er Nordens største entreprenørbedrift.

– Vi er selvsagt veldig godt fornøyd med at vi kom best ut av konkurransen – ikke minst på bakgrunn av hvem vi konkurrerte mot. For oss er dette et oppdrag som passer som hånd i hanske, og jeg er ikke et øyeblikk i tvil om at vi har full kontroll og skal kunne utføre oppdraget til oppdragsgivers tilfredshet, sier Roald Johansen som overlater tømmene for prosjektet til sønnen Bjørn når byggearbeidet tar til.

Rekordoppdrag

Totalt har oppdraget med å bygge den nye flyplassterminalen med tilliggende funksjoner en kostnadsramme på 196 millioner kroner, eksklusiv moms. I tillegg ligger det oppdragsopsjoner for i underkant av 15 millioner kr eks mva. Det betyr at oppdraget har en totalpris på mellom 250 og 300 millioner kr, inklusiv mva. I tillegg har allerede entreprenør Jan Opgård AS utført utfyllingsarbeid på eget anbud verdsatt til 10-15 millioner kr.

Dette er tidenes største byggeanbud i Alta og Finnmark dersom en holder byggingen av Alta kraftverk og aktiviteten på Melkøya utenfor.

I antall kvadratmeter gulvflate teller terminal, tårn og bygg for lufthavntjenester rundt 7000 kvm. Terminalområdet som vil ligge mellom havneterminalen og dagens lufthavnterminal er allerede klargjort for utbyggingen.

60.00 kubikk

Lufthavnsjef Charles Kristiansen fikk Avinor med på en aldri så liten «tyvstart» av utbyggingen. Maskinentreprenør Jan Opgård AS har det siste året forsterket grunnforholdene i et område som i størrelse teller flere fotballbaner.

– Det er totalt kjørt inn over 60.000 kubikkmeter masse, bekrefter Avinors anleggsleder Arnulf Nilsen.

Les hele saken i papiravisa.