Magne Kveseth"/>

Volden fikk eksportlisens

Grieg Seafood Finnmark fikk i dag eksportlisens for fersk laks til Russland.
nyheter

Selskapet har vært holdt på pinebenken siden i mai og har ventet i spenning.

– Dette har enorm betydning for oss og for Finnmark, sier Håkon Volden i en kommentar. Grieg-gruppens kontor i Alta feiret i går med kake og en bedre middag.

Fordel

– Vår nærhet til det russiske markedet og det faktum at vi har svært gode relasjoner med aktører i Russland gjør at vi nå kan fortsette utviklingen av selskapet etter de planene vi har lagt tidligere. det betyr at vi skal øke vårt produksjonsvolum på de 24 konsesjonene til et sted mellom 25.000 tonn og 27.000 tonn i nær framtid, sier Håkon Volden.

Han understreker at det er konkurransedyktighet blant annet på transportkostnadene som gjør Russland særlig interessant for Grieg-gruppen.

Når det nye lakseslakteriet i Kåfjord står ferdig kan laks fra de andre oppdretterne som slaktes der også eksporteres til Russland – for lisensen er ifølge Håkon Volden knyttet til slakterianlegget.

Fire nye

– Møtet mellom Mattilsynet og Den Russiske Veterinærtjenesten har vært konstruktivt og løsningsorientert, sier direktør Roald Vaage.

Det ble konstatert at det eksisterende regimet for eksport av pelagisk fisk skal fortsette som før. Oppdrettsnæringen får en utvidelse i antall virksomheter som får adgang til å eksportere til Den russiske Føderasjon, fastslår Vaage.

– Nå kommer champagnekorkene til å smelle ved salgsavdelingen til Grieg Seafood i Alta. Det sier salgssjef for ferskfisk i Grieg Seafood ASA, Robin Strand

Interessant

– Jeg kan bekrefte at vi har vært positive og har hatt tro på at vi skal få lisens, men dette har tatt tid, for vi hadde inspektører her i mai, sier Robin Strand.

– Ved siden av det fortrinnet som landveistransporten betyr, så har vi også på gang ørret både i Loppa og Nordkapp – og ørreten er også spesielt interessant for markedet i Russland, sier Strand.

Nytt møteDen felles norsk-russiske arbeidsgruppen for sikkerhetsspørsmål ved eksport og import av fisk og fiskeprodukter hadde møte i St. Petersburg i perioden 19. -21. september, og dette resulterte i at 4 nye virksomheter for oppdrettfisk ble godkjent for eksport til Russland:

Grieg Seafood Finnmark AS

Flakstadvåg Laks AS

Brandasund Fiskeforedling AS

Feie Røykeri AS

Arbeidsgruppa ble også enige om at fire nye anlegg skal inspiseres med tanke på sildeeksport til Russland – som også er dels rammet av de nye og strengere bestemmelsene i Russland.