De skal bygge et nytt Alta sentrum

...men først må nyveien på plass.

BYGGER SENTRUM: Jan-Ivar Alsèn (Coop Finnmark), Bjørn Johansen, Roald Johansen (begge Roald Johansen AS), Roar Andersen (Clemens Eiendom AS), Anders Henriksen (Coop Finnmark) og Olav Hansson (Clemens Eiendom AS) orienterte i dag kommunen og Mediehuset Altaposten om partnerskapet på Prestegårdsjordet.  Foto: Vidar Kristensen

nyheter

Coop Finnmark, Roald Johansen AS og Opplysningsvesenets fond (OVF) har gått sammen i et strategisk partnerskap for å utvikle 110 mål av Prestegårdsjordet. Jordet er i kommuneplanen avsatt til sentrumsformål, med tanke på framtiden. I planen er framtiden satt til etter 2025, men de tre partner-selskapene ønsker å komme i gang før.

– Handel, bolig, næring, service og kanskje en fotballhall, er det vi ser for oss som mulig å realisere i området. Men alt avhenger av èn ting; at avlastningsveien bygges, sier Roar Andersen, prosjektsjef i Clemens Eiendom AS, som er OVF sitt redskap for utvikling av gamle kirke-eiendommer i 350 norske kommuner.

Sweco er satt i gang med å lage en mulighetsstudie for området, som måler en fjerdedel av dagens Alta sentrum. Studien skal være klar til sommeren. Ingen av de involverte ønsker å spå noe om hvilke investeringer som passer her.

Vil til sentrum

Området vil ha innkjøring fra avlastningsveien. Ingen vei, ingen utvikling.

– Nå må det skje noe med veien, og vi tror det nærmer seg. Uten veien blir det tungt å gjøre noe her, for da er området uten adkomst, sier den gamle stilhopperen Olav Hansson, som jobber med Alta-prosjektet i Clemens Eiendom AS.

At Coop Finnmark er med på laget, er ifølge direktør Jan-Ivar Alsèn ikke et signal om at selskapet er i ferd med å gi opp byggingen av Alta Handelspark på Thomasbakken.

– Dette er det eneste sentrumsområdet av en viss størrelse som er igjen, og den eneste muligheten Coop har for å få etablert seg i sentrum av Alta. Coop vil være med på utviklingen som kommer i sentrumsområdet, slår Alsèn fast.

– Vil ikke en utvikling på Prestegårdsjordet komme i konflikt med handelsparken?

– Nei, det tror jeg ikke, handelsparken vil med sin nærhet være med å styrke dette området.

Har masse kapital

– Vi går inn i prosjektet med å utvikle Prestegårdsjordet av samme grunn som de andre to; det er et stort potensial her og det er naturlig å se jordet som en forlengelse av Alta sentrum, sier Roald Johansen, som har lastet mye kapital i sitt investeringsselskap, og derfor har rygg til å være med på investeringen.

Det har også OVF, som har to milliarder plassert i kontanter, aksjer og obligasjoner, som de bruker av til investeringer på kirkelig grunn.

– Jeg vil tro at vi sammen har kapital nok til å utvikle området, ellers hadde vi vel ikke sittet her, skøyer Johansen.

– Denne eiendommen har vi pekt ut som et satsingsområde, og da bruker vi de pengene vi må hvis det er forretningsmessig potensial her, sier Andersen.

– Vi har inngått et strategisk samarbeid lokalt fordi vi synes det er greit med lokale partnere som kjenner området og næringen godt. For OVF er det viktig å ha solide partnere, sier Andersen.

Ønskes velkommen

De tre partnerne har intensjon om å stifte et selskap som skal kjøpe eiendommen fra OVF, og deretter utvikle den. Prisen for jordet skal være avtalt, men ingen vil si noe om beløpet.

I dag orienterte partnerne kommunen, der man er positiv.

– De tre partene er solide investorer, som hver for seg er god på sitt område. Det de presenterte er absolutt innenfor det området er avsatt til i kommuneplanen, sier Oddvar Konst, kommunalleder for samfunnsutvikling.

– Får de komme i gang før 2025?

– Den realistiske utbyggingstida er slik at 2025 kanskje ikke er så langt unna for når spaden kan stikkes i jorda. Det er uansett opp til politikerne å avgjøre rekkefølgen i utviklingen av sentrumsområdene, sier Konst.

Altaposten ønsker en åpen og saklig debatt. Vi fjerner fortløpende innlegg som er rasistiske, sjikanøse eller strider mot etikk og lovverk. Vi krever at du bruker ditt egentlige navn og oppfordrer alle til å være saklig og vise respekt for andres meninger.

Rolf Edmund Lund, ansvarlig redaktør

nyheter