Nå har tunnelen fått sitt navn

Vegvesenet har bestemt seg for navn på denne tunnelen.

Melsviktunnelen er navnet. E6 Vest for Alta  Foto: Kita Eilertsen

Torgeir Dahle (Arkivfoto)  Foto: Ane Bjarke

Melsviktunnelen E6 Vest for Alta  Foto: Kita Eilertsen

nyheter

Det er til sammen sju tunneler på hele E6 vest for Alta-utbyggingen. Tunneler skal ha et navn, og for noen av tunnelene har det vært mye diskusjon rundt hva tunnelen skulle hete. En av dem var den som lenge ble kalt Kråknestunnelen.

– Vi har fått tilbakemeldinger fra de som bor i området, som mener tunnelen slett ikke går gjennom Kråknes. Det blir litt misvisende da. Og når vi ikke har noen sterke følelser, og kommunen mener det er et brukbart navn, så går vi for det. Nå har vi døpt tunnelen for Melsviktunnelen, forteller Torgeir Dahle, prosjektleder Statens vegvesen, Alta vest-utbyggingen.

Tunnelen starter nemlig i Melsvika.

– Det har vært en underskriftsaksjon i Talvik. Vi har valgt å høre på folk, og det har kommet frem at folk synes Melsviktunnelen er greit. Da går vi for det. Så nå har vi bestemt oss og døpt tunnelen for det, sier Dahle.

Uklart om Kåfjordtunnelen

– Det eneste vi nå har en liten disputt på fortsatt, er Kåfjordtunnelen. Det er mange steder som heter Kåfjord, men ingen tunneler som heter Kåfjordtunnelen, som vi vet om. Dette har vi ikke fått banket gjennom, men vi bruker navnet Kåfjordtunnelen nå, forklarer han.

Det viktige for Vegvesenet er at alle tunnelene har et navn, hvis det skulle skje en ulykke.

– Når man løfter av telefonen i tunnelen, går det alarm til Vegmeldingssentralen, forklarer han.

Men man har lagt til side Sakkobanetunnelen eller Sáhkkobátni, med norsk eller samisk skrivemåte eller Kvenviktunnelen, som også har vært foreslått.

Da er det sju tunneler som vil ligge på rad og rekke, når alle er ferdige. Først kommer «Aslakheimtunnelen», så «Tyskerhaugen», «Kåfjordtunnelen», så «Storviktunnelen», «Melsviktunnelen» som går inn fra Ølvika og kommer ut i Melsvika.

– Så kommer «Talviktunnelen», som har hett det hele tida. Så har vi den siste tunnelen som vi skal starte med, fra Langnes til Storsandnes. Vi har kalt den for Toftentunnelen, men den har fått navnet Álegastunnelen, forteller Torgeir Dahle.