Holder liv i bygdebutikkene

Kommunale penger kommer godt med.

SAMLINGSPUNKT: Coop Kviby er en svært viktig trivselsfaktor for beboerne i Kviby, og støtten fra kommunen er av svært stor betydning. – Vi har med hjelp av disse pengene kunnet opprettholde drifta og utvikle butikken, sier styreleder Stig Arne Karlsen.  Foto: Magne Kveseth

nyheter

Administrasjonen i Alta kommuen har satt av 120.000 kroner totalt til kommunal nærbutikkstøtte. Butikkene i Kvalfjord, Korsfjord og Kviby er innstilt til å få støtten, det vil si 40.000 kroner hver. Dersom politikerne i hovedutvalget for næring, drift og miljø mener dette er et godt tiltak, vil ordningen gjelde for tre år framover.

Har stor betydning

Styreleder for Coop Kviby, Stig Arne Karlsen, sier at forretningen har argumentert med at butikken i 2015 har planer om å skaffe nytt kasseapparat, samt etablere bokkafè. Med hjelp av midler fra kommunen skal vi få dette til. Butikken i Kviby er av stor betydning for innbyggerne i vår bygd. I tillegg til at den sysselsetter fire personer, er den en sosial møteplass og skaper en form for trygghet for oss som bor her. Særlig er butikken uvurderlig for våre eldre innbyggere som ikke er så mobile. De yngre i bygda har mulighet for å skaffe seg arbeidserfaring ved butikken, beskriver Karlsen.

Han sier målet for styret er å gjøre butikken til en enda viktigere sosial møteplass enn den er i dag.

– Vi kjenner mesteparten av bygdas befolkning godt, og «passer på» spesielt de enslige eldre. Ser vi dem ikke eller hører noe fra dem, forhører vi oss om de har det bra, sier styrelederen.

Begrunnet søknad

For at lokalbutikkene skal være berettiget til støtte, krever Alta kommune at de ikke omsetter for mer enn tre millioner kroner pluss moms på ett år. Forretningene må være fullverdige dagligevareforretninger, som er åpne sommer som vinter, og de som driver butikkene må være villige til å ta på seg kommunale tilleggsoppgaver. Dette er noe som blir nedfelt i samarbeidsavtale mellom kommunen og bedriften.

I saksframlegget til politikerne i hovedutvalget heter det at tilleggsoppgavene ikke skal føre til økte utgifter for kommunen. Oppgaver som kommunen tror butikkene kan hjelpe til med, er utfylling av ulike skjemaer og innsending av disse, samt ha tilsyn med eldre og andre som har behov for tilsyn, eller være kommunens forlengede arm i distriktet, som det heter.

Altaposten ønsker en åpen og saklig debatt. Vi fjerner fortløpende innlegg som er rasistiske, sjikanøse eller strider mot etikk og lovverk. Vi krever at du bruker ditt egentlige navn og oppfordrer alle til å være saklig og vise respekt for andres meninger.

Rolf Edmund Lund, ansvarlig redaktør

nyheter