Ønsker nabovarsel om asylsøkernes traumer

Nabo på Kronstad bekymret etter knivepisode - ber om informasjon.

DRAMATIKK: En person ble knivstukket inni denne eneboligen på Kronstad mandag ettermiddag.  Foto: Vidar Kristensen

nyheter

Det er i forlengelsen av knivepisoden mandag at mannen, som er nabo til huset der episoden skjedde, reagerer.

Det var mandag ettermiddag at politiet fikk inn en dramatisk melding om at en mann var knivstukket på Kronstad. Det viste seg å være langt mindre alvorlig.

Naboen har forklart til Altaposten at bevæpnet politi utstyrt med skjold tok seg inn i boligen.

– Nå så vi forleden på Kronstad igjen et eksempel på hvordan dette kan utarte seg. En kamp mellom to eller flere, gjerne med kniv involvert, som fører til væpnet utrykning fra nødetatene. Og ingen behøver å si at dette ikke påvirker og skremmer naboene og nærmiljøet, sier naboen, som ber om å få være anonym.

Ber om nedtoning

Regionsjef for Hero midt og nord, Vidar Torheim, hevder slike saker ofte får stor negativ medieoppmerksomhet.

– Vi opplever generelt at negative hendelser på mottak får stor oppmerksomhet og ser behov for at både media og andre aktører bidrar til å gi et nyansert bilde for å roe situasjonen ned, mener han.

Naboen på Kronstad undrer hvorfor ikke de får vite noe om hvilke typer mennesker som plasseres i nærmiljøet. Han mener en form for nabovarsel burde vært sendt ut.

– Hvilke traumer og hva disse menneskene har opplevd før de kommer hit, er helt uvisst for oss. Forskjellene i levesett, kultur og ikke minst menneskesyn og menneskeverd er enorme, og ofte ganske hinsides det vi her i landet er blitt fostret opp med. Hvis man bare frykter, eller tenker, hva disse menneskene i sin fortvilelse kan finne på å gjøre, så blir man raskt stemplet som rasist, påpeker mannen.

Spør om lovlighet

Mannen ber om at det må være lov å stille viktige spørsmål. Han mener plassering av hus fylt opp med asylanter midt i et nabolag, der både voksne og barn er redde, må kunne diskuteres. Også i media.

– Er dette en lovlig virksomhet? Er det lov å leie ut eneboligen til et slikt formål, uten nabovarsel og uten bruksendring? Dette er en betydelig endring i hva huset benyttes til.   Boligen er definitivt ikke bygget for å huse et tosifret antall voksne personer på denne måten. Har kommunen sjekket om huset er dimensjonert for de hygeniske forholdene, spør naboen.

Fra rådhuset får Altaposten opplyst at dersom boligen fortsatt brukes som bolig, er alt i orden.

– At det er ni personer i boligen, er ikke noe problem. Mange hjem har mer enn det. Utfra papirene våre kan jeg se at boligen brukes til formålet den er godkjent for, bemerker virksomhetsleder for oppmåling og byggesak, Trond Inge Heitmann.

– Lite bråk og uro

Vidar Torheim i Hero, som drifter asylboligene, understreker at de ikke tar lett på voldshendelser, men ber samtidig både media og andre om å ikke gjøre situasjonen til noe mer enn den var.

– Hero ser alvorlig på alle tilfeller av vold mellom beboere i mottak, og jobber aktivt med å forebygge slike hendelser gjennom opplæring, informasjon, generelt god mottaksdrift og nært samarbeid med politi og andre instanser. Generelt er det lite bråk og uro i norske asylmottak, hevder han.

– Fra tid til annen oppstår det konflikt mellom mennesker. Det må vi håndtere uten å generalisere for asylsøkere som gruppe eller en bestemt mottakstype, anbefaler Torheim.