Knyttes til 80 kriminelle handlinger i distriktet på to år

Politiet er maktesløse. De advarer mot å ta saken i egne hender.

LANG LISTE: Denne 26-åringen knyttes til opp mot 80 kriminelle handlinger siden 1.1.2013 - og det er bare i Vestfinnmark. 

nyheter

Altaposten omtalte tidligere i dag Ingrid Heggeli (85) som opplevde marerittet da en mann brøt seg inn få meter fra der hun lå og sov.

Mannen vil etter all sannsynlighet ikke kunne straffes for forholdet, på grunn av sin utilregnelighet.

Opp mot 80 forhold

Det er ikke første gang mannen slippes rett ut etter å ha bedrevet kriminell aktivitet.

– Vi har siden 1.1.2013 mellom 70 og 80 forhold hvor mannen har vært mistenkt, sier sjef for påtale i Vestfinnmark politidistrikt, Thomas E. Darell til Altaposten.

Tilfellene er kun i Vestfinnmark politidistrikt - i tillegg kommer saker fra blant annet Østfinnmark og Oslo.

Han sier det gjøres en løpende vurdering av om mannen skal tvangsinnlegges eller legges inn til observasjon på institusjon.

– Han er vurdert flere ganger, og har status som utilregnelig, sier Darell.

– Hvor alvorlig kriminalitet må mannen begå før det gripes inn?

– Det reguleres av straffelovens paragraf 39. Generelt vil hverdagskriminalitet falle utenfor, sier Darell.

– Vil et innbrudd regnes som dette?

– Det føles neppe slik for de som utsettes for det, men i den store sammenhengen vil det gjøre det, sier han.

– Ikke ta saken i egne hender

Foreløpig er det ikke noen rask løsning på problemet i sikte.

– Må befolkningen bare leve med dette?

– Regelverket er utformet slik, og det må vi forholde oss til. Dette er også fortvilende for oss, da vi ønsker å verne innbyggerne, men ser at vi ikke lykkes i dette tilfellet, sier Darell.

– Frykter politiet at folk tar saken i egne hender når dere ikke kan gjøre noe?

– Det bør ikke folk gjøre. Det løser ingenting, men vil bare gjøre situasjonen verre. Det er også straffbart, minner påtalesjefen om.

– Stjeler og skremmer

Ordfører i Alta, Laila Davidsen (H) er sjokkert over at mannen fritt kan begå kriminalitet i Alta.

– Her både stjeler han og skremmer opp innbyggerne. Vi har kontaktet departementet, men forstår det slik at ingenting kan gjøres innenfor dagens lovverk. Vi føler oss maktesløs, sier Davidsen.

Hun mener situasjonen er fullstendig uakseptabel.

– At man ikke har midler for å gripe inn når noen gjentatte ganger begår kriminalitet, er helt håpløst, sier ordføreren.

– Forferdelig

– Forstår du innbyggernes frustrasjon og sinne i denne saken?

– Helt klart. Dette strider mot folks rettsforståelse, og vi kan ikke godta det. Jeg kan ikke med min beste vilje forstå at loven skal være slik. Det må være mulig å enten få satt han i fengsel eller få han inn til behandling, sier Davidsen, som betegner saken som «forferdelig».

– Her må vi få fortgang i endring av regelverket, så politiet gis redskaper for å gripe inn, fastholder Høyre-ordføreren.