– Blir dette en realitet så er det slutt for oss

Regjeringen er i ferd med å legge ned den norske selfangsten. Bjørne Kvernmo håper Stortinget setter ned foten.

SKREMT AV FORSLAG: Selfangstskipper Bjørne Kvernmo refser regjeringen. Om subsidiekuttet i statsbudsjettet blir stående må han legge inn årene.  Foto: Magne Kveseth

nyheter

I forslaget til statsbudsjett er de rundt 12 millioner kronene som er satt av til å holde drift i norsk selfangst redusert til null.

Selfangstskipper Bjørne Kvernmo i Fjord Havsel AS er rystet.

– Det går ikke an at Stortinget godtar dette. Gjør de det og opprettholder kuttet er det stopp for både oss og øvrig selfangstnæring i Norge. Det blir helt umulig å drive uten subsidier. Vi driver allerede i dag på små lønninger og idealisme, sier han.

– Blir dette en realitet, så er det slutt. Det føles helt uvirkelig, og det vil være forferdelig trasig. Da vil en tradisjonsrik næring være borte for godt. Da er selfangsten over for alltid, sier Kvernmo.

Elendig timing
Timingen kunne ifølge selfangstskipperen ikke vært verre. For de tre selfangstskutene har i lang tid slitt med å få omsatt fangsten de tar med seg hjem fra vestisen. Nå har et mottak på Møre nemlig fått alle godkjenninger til å ta imot selolje til å lage konsumprodukter.

– Den største verdien ligger i selolje, som er et høyt ettertraktet produkt i helsekostmarkedet, både nasjonalt og internasjonalt. Vi vet at Kina har begynt å etterspørre selolje, her er markedet enormt. Anlegget i Møre er oppe og går nå, men jeg tror ikke vi klarer å skape lønnsomhet på selolje før om noen år. Hvis regjeringens mål er å gjøre næringen uavhengig av subsidier, så er timingen forferdelig dårlig. For vi blir ikke lønnsomme nok før mottak av selolje er godt etablert, spår han.

Lite penger i sel
Kvernmo påpeker at næringen allerede har så dårlige vilkår at ingen vil satse:

– Det er så lite penger i selfangst at det ikke forsvarer nyinvesteringer i båt og utstyr. De som driver i dag har gamle skuter som over mange år er forsøkt forbedret i forhold til selfangst. Men etter at selskinnsmarkedet kollapset på 80-tallet og man innførte subsidieordninger har det vært lite lønnsomhet å snakke om, sier han.

Marginal næring
Ved Nærings- og fiskeridepartementet forsvarer statssekretær Amund Drønen Ringdal (H) valget om å i realiteten legge ned selfangstnæringen:

– For neste år er det snakk om å kutte ni millioner kroner som ville gått til to-tre fartøy. Subsidieandelen er helt oppi 80 prosent, hvis våre tall stemmer. Vi forstår selvfølgelig at det vil ha store konsekvenser om subsidiene fjernes. Men selfangstnæringen har vært ei næring som over tid har hatt høyt offentlig tilskudd uten at den har utviklet noen sterkere økonomisk bærekraft, sier Ringdal til Altaposten.

At regjeringen vil la selfangerne seile sin egen sjø er det ikke tvil om.

– Dere sender ut et ganske klart signal ved å foreslå dette?

– Ja. Det er snakk om å prioritere penger. Vi har valgt å prioritere disse midlene annerledes, i stedet for å bruke rene støttetiltak til å opprettholde en marginal næring. Totalt sett mener vi dette er en riktig prioritering, sier han.

– Dere vil fjerne alt med et pennestrøk – er det ikke mer normalt å over tid redusere slike støtteordninger?

– Det kan godt tenkes. Men vi har gjort en vurdering og falt på at vi ønsker å fjerne hele tilskuddet nå, svarer Ringdal.


– Gir etter for press
Til NTB sier leder i Stortingets næringskomité Geir Pollestad (Sp) at regjeringen gjør knefall for sterke pressgrupper:

– I realiteten gir regjeringen etter for press fra ekstreme dyrevernere og EU som ikke har forståelse for selfangstens historiske forankring og rolle i forvaltningen av økosystemene, sier Pollestad.

Dette nekter Ringdal for:

– Dette er ikke korrekt, vi har gjort en ren prioritering av ressursene vi har, og valgt å investere for å satse for å få en fremtidsrettet marin næring.

Også Norges fiskarlag reagerer:

– Selfangstnæringen utraderes om dette blir vedtatt. Vi har en unik fangsttradisjon som med et pennestrøk nå kan ende med å bli avviklet. Det som er spesielt urovekkende er at regjeringen samtidig bidrar til å fjerne et av de store kompetansemiljøene på drift i arktiske miljø, sier Fiskarlagets leder Kjell Ingebrigtsen ifølge NTB.