– Dette er for dårlig

Et nytt gangfelt er snart på plass på Aronnes. Ketil Nystrøm i Trygg trafikk mener det bare gjør vondt verre.

UTRYGT: Her står Ketil Nystrøm på fortauet ved Aronnesveien, et fortau som kun er noen få centimeter høyere enn veibanen.  Foto: Tom Skoglund

nyheter

Altaposten har tidligere omtalt beboernes frykt for en alvorlig ulykke langs Aronnesveien, der lite har blitt gjort de siste 20 årene, selv om det ene boligfeltet etter det andre har blitt etablert. Etter både befaring og telling, var Statens vegvesens anbefaling at det må settes opp et gangfelt ved innkjøringen til Aronsletta. Nå er arbeidet med gangfeltet i gang, men ifølge Ketil Nystrøm, distriktsleder i Trygg trafikk Finnmark, vil ikke gangfeltet gjøre veien tryggere for de mange skolebarna som må krysse veien.

– Falsk trygghet
– Et gangfelt som bare males på, som ikke er opphøyet, vil gi en falsk trygghet for de myke trafikantene, spesielt for barna. All erfaring tilsier at det må visuelle må brytes for at bilistene skal bli oppmerksomme nok, sier Nystrøm.
Allerede i juni hadde Altaposten en sak med Nystrøm, der hans anbefaling var forhøyet gangfelt eller lavere fartsgrense .
– Når det er snakk om skolevei, bør alle gangfelt være forhøyet. Dette har vi gitt beskjed om tidligere, også konkret når det gjelder Aronnesveien, men det virker ikke som om politikerne og Statens vegvesen har tatt hensyn til det, sier Nystrøm.

Ingen automatikk
Et gangfelt som bare males på og merkes med skilt, vil ikke få farten ned, mener distriktslederen.
– Bilister senker ikke automatisk farten foran et gangfelt. Da må det andre virkemidler til, mener Nystrøm, som altså peker på forhøyet gangfelt og gjerne også et rumlefelt, et trafikksikkerhetstiltak som består av ekstra markering i veibanen. Prinsippet bak rumlefeltet er å gi et signal til bilføreren når kjøretøyet passerer.
– Man må få sjåførene til å bli oppmerksom før gangfeltet, uansett om det er via å bryte det visuelle eller ved hjelp av lyd, sier Nystrøm, som håper mer blir gjort for å øke trafikksikkerheten langs Aronnesveien.
– Å male opp et gangfelt er for dårlig. Her må det andre og bedre tiltak til, slår Nystrøm fast.