Bygger ny siida i grustaket

Boazo Sami Siida AS ønsker seg ny tomt på vestsiden av riksveien i Øvre Alta .

HELÅRSTURISME: Berit Anne Sara Eira og Boazo Sami Siida AS satser på nytt bygg i Øvre Alta.  

BYGGER GAMME: Den planlagte gammen blir på drøyt 170 kvadratmeter med skikkelig kjøkken og plass til mer enn 80 gjester. (Tegning: Verte) 

nyheter

Planene om permanent helårsdrift har vært i tankene til selskapets innehavere i noen år nå, og med en særdeles god sommersesong har de bestemt seg for å satse på et helt nytt anlegg.

Vinduer mot elva
– Vi ønsker oss en tomt hvor vi slipper å krysse fingrene før vårflommen. Grøftingen som ble foretatt etter den store flommen for to år siden hjalp veldig godt på, men hvis vi skal bygge noe permanent der vi er i dag, vil vi måtte fylle opp veldig mye. Vi ønsker oss derfor ny tomt for å kunne bygge et permanent anlegg, sier daglig leder Berit Anne Sara Eira til Altaposten.

Planen er en stor gamme for vinterdrift, med vinduer mot Altaelva og et ordentlig kjøkken for å kunne servere samisk tradisjonsmat til gjestene, noe som er etterspurt.

– Vi har kinarestaurant i Alta, så hvorfor skal det ikke gå an å ha reinkjøttrestaurant også, sier Eira.

Samiske opplevelser
Får bedriften realisert planene sine, investerer den mellom fire og fem millioner kroner i det nedlagte grustaket på vestsiden av Riksvei 93, tvers over veien for der siidaen i dag holder til.

– Dette avhenger av at vi får en avtale med Alta kommune om ny tomt, sier Eira, som er den ene av to eiere av selskapet. Den andre halvparten av firmaet eies av hennes svigerinne, Kristine Nina N. E. Sara.

Får selskapet planene sine realisert, vil de bygge et permanent anlegg for helårsdrift med samiske reiselivsopplevelser ved Altaelva.

Viktig fornyelse
Kurt Johnsen i konsulentselskapet Noodt og Reiding, som arbeider med planlegging og finansiering av prosjektet for Boazo Sami Siida AS, sier planene selskapet har er en særdeles viktig fornyelse av driftskonseptet.

– Reiselivsnæringa etterspør de samiske opplevelsene mot reindrifta som dette selskapet har tilbudt, og hvis Boazo Sami Siida AS kommer i gang med nytt anlegg, vil de være i forkant av utviklingen. På ny tomt kan de bygge et helårsanlegg, men også ta med storlavvoene de har i dag. Det er også snakk om å forsøke å få til et nytt planert område bakenfor, som vil være veldig bra for reinkjøring med turister, sier Johnsen.

Han arbeider nå med søknader til Innovasjon Norge og Sametinget.

Mye bedre opplevelse
– Vi har en rekke gjester hos oss som følge av aktiviteten på de tre campingplassene ved elva, så for oss er det et ønske å få en tomt i nærheten, der gjestene er nær aktiviteten i Altaelva, sier Berit Anne Sara Eira.

Hun slår fast at den som intet våger, intet vinner.

– Det er ellers et veldig viktig poeng for oss at turistene ønsker seg lokal tradisjonsmat, servert i de riktige omgivelsene, slik det vil være i en lavvo eller en gamme, sier Berit Anne.

Kurt Johnsen sier seg enig i dette, og mener det nye anlegget som planlegges vil gi en særdeles mye bedre opplevelse for gjestene enn det de får med dagens fasiliteter.

To fluer i ett smekk
Alta kommune har hatt møter om tomteområdet og leder for samfunnsutvikling i kommunen, Oddvar Konst, sier det kan bli både ny tomt for Boazo Sami Siida og et skileikanlegg i dette området.

– Statens vegvesen skal bygge ny vei fra Forbygninga til Salkobekken og da vil de bruke noe av plassen til den nye veien. Vi ønsker en helhetlig plan for området og har forespeilet Boazo Sami Siida å få tomt til den utbyggingen de ønsker i dette området. Samtidig planlegges et skileikanlegg, og det gir en vinn vinn-situasjon, sier Konst.

Han sier Alta kommune skal benytte landskapsarkitekt for å tilrettelegge området. IL Frea ønsker seg området som Sami Siida bruker i dag, så Konst mener dette blir bare positivt.

Leder i hovedutvalget for næring, drift og miljø, Kystpartiets Rut Olsen, sier hun ønsker å støtte Boazo Sami Siidas utbyggingsplaner.

– Planene som administrasjonen jobber med er nye for meg, men så fremt dette lar seg realisere, vil jeg gi min fulle støtte til etableringen av et helårsanlegg med reinopplevelser. Dette høres rett og slett kjempespennende ut for reiselivsnæringa, sier Olsen.

Høyres Ivar Pettersen sier en slik satsing vil være svært viktig for utviklingen av reiselivet i Alta.