Åpner for garnfiske i Altafjorden

Fylkesmannen åpner for gjenfiske av rømt oppdrettslaks.

GARN MOT RØMT LAKS: Fylkesmannen åpner for bruk av garn i munningen til Altaelva etter meldingen om rømt oppdrettslaks i Altafjorden.  Foto: Jan-Erik Steine

nyheter

Etter meldinger om at det koker av oppdrettslaks i Altafjorden, tar Fylkesmannen affære med umiddelbar virkning.

- Fra i dag og fram til 30. september er det åpnet for bruk av garnredskaper som har større maskevidder større enn 65 mm i områder der det observeres oppdrettsfisk i Vest-Finnmark, er meldingen fra seksjonsleder Geir Østereng og fiskeforvalter Harald Muladal.

Kilnøter i munningen

I munningen av Altaelva blir det enda hardere lut. Her kan det fiskes med inntil fire kilenøter.Det stilles tre forutsetninger for fisket, nemlig at fiskere må registrere seg og godkjennes av Fylkesmannen, daglig registrering av fangsten og at oppdrettslaks avlives, mens annen fisk settes ut.

Fra Loppa?

Anmodningen om tiltak kommer fra Alta Laksefiskeri Interessentskap.

I lys av at det nylig rømte slakteklar laks i Øksfjorden, utvides gjenfisket. Det er rapportert om at 563 fisk er tatt opp i Loppa, melder Fylkesmannen.

Daglig leder i ALI, Tor-Erland Nilsen, er glad for den raske reaksjonen fra Fylkesmannen. Det sitter langt inne å tillate bruk av nøter i munningen, men ALI mener at fordelene oppveier ulempene.

- Vårt håp er nå at Grieg bidrar med en gulrot til fiskere som driver med gjenfiske, for eksempel 500 kroner per fisk, foreslår Nilsen, som er svært uroet over utviklingen med rømt oppdrettsfisk i Altafjorden.