Vidar Kristensen"/>

Detektiven i hælene

Entreprenørene skriker etter et egnet massedeponi. Politikerne svarer med å sende miljødetektiven på dem.

PÅ SPORET: Den politiske prioriteringen er at kommunen bruker miljødetektiv Askhild Solberg til å snuse opp entreprenører som ikke dumper rene masser, mens man lar spørsmålet om massedeponi ligge i ro. 

nyheter

– Det er et riktig bilde. Kommunen er ivrig etter å bruke ressurser på å avdekke avvik, men ikke like flink til å bruke ressurser på å legge til rette for maskinentreprenørene, påpeker distriktssjef i Maskinentreprenørenes forbund, Arne Berg.

Entreprenør Kåre Kristensen AS har fått kommunen på nakken etter påstått dumping av betong og asfalt på en eiendom i Raipas som tilhører sauebonde Ove Simensen. Altaposten har vært i kontakt med flere andre entreprenører. De føler at flere aktører, det være seg både Vefas og kommunen, opptrer veldig mistenksomt og ikke har tillit til bransjen.

Private må ta alt

Maskinentreprenør Jan Sverre Pedersen konstaterer at det er veldig mange som løper rundt med kamera og roter i massene de har deponert – uten å finne noe, men at ingen snakker om å legge til rette for å få på plass et organisert massedeponi.

– Det er ikke brukbart, men typisk Alta kommune. De lesser alt over på oss private, uten å legge til rette en eneste ting. Dette har vært tatt opp en rekke ganger, uten at noe har skjedd, påpeker Pedersen, eier av Pedersen maskin AS.

Selv er han trygg på at han har alt i orden, og stiller spørsmål ved ressursbruken.

Sørger for kvalitet

– Er det slik at dere ikke bryr dere så mye om å legge til rette, men er snare med å springe etter entreprenørene dersom de gjør noe galt, ordfører Geir Ove Bakken?

– Nei, en slik beskrivelse kjenner jeg meg ikke igjen i. Vi legger veldig godt til rette for å få et godt næringsliv i Alta...

– Som for eksempel?

– Vi tilrettelegger industriområder og har stor kommunal aktivitet som sikrer oppdrag og stor sysselsetting. Vi stiller også de rette kravene, slik at vi får god kvalitet i bransjen, som medfører at aktørene er kvalifisert for å regne på anbud utenfor Alta.

– Er det ikke et problem for dere politikere at næringslivet selv oppfatter det helt annerledes?

– Jeg tror ikke vi her har en bransje som føler seg motarbeidet, men at man kan gjøre ting bedre har jeg ingen problemer med å innrømme. Men har de noe å utsette på oss, så må bransjen komme og fortelle hva vi kan gjøre bedre, fastholder Bakkken.

Må fraktes bort

Han synes det er helt riktig at kommunen prioriterer å avdekke dumping av asfalt og betong, og ser to mulige løsninger for deponering av slikt.

– Enten sender vi det ut Alta, og da er forutsetningen selvfølgelig at at alle gjør det – ingenting annet er akseptabelt, eller så lager vi et deponi, som vil bety store investeringer.

– Hvilken type forurensing representerer gammel asfalt og betong?

– Det går ikke jeg inn i, det får andre se på, påpeker Bakken.

Avdelingsleder for VVA, Trond Einar Uglebakken, påpeker at asfalt og betong er på lista over materialer det ikke er lov å dumpe.

Prioritering som gjøres

– Man må sortere avfallsfraksjonene fra massene som dumpes. Jeg vet det kan være vanskelig i mange sammenhenger; det skjønner jeg, men søppel skal dit det hører hjemme, fastholder Uglebakken.

– Forurenser asfalten mer når den ligger sammen med fyllmasser enn når den ligger i veibanen?

– Nei, det kan du nok si at den ikke gjør. Den representerer ingen akutt forurensingsfare, men vi har regelverk som regulerer dette, og regelen er at asfalt skal gjennom gjenvinningsordningen.

– Har det større prioritet hos dere å finne avfall enn å finne et massedeponi?

– Man kan ikke sette dette opp mot hverandre, vi er pliktig til å reagere fra vår side når vi finner forurensede masser.

– Men det er vel en prioritering man gjør utfra de ressursene man har tilgjengelig?

– Joda, men det blir feil å sette disse tingene opp mot hverandre. Søppel er at satsingsområde politisk, men det er ikke dermed sagt at vi ikke jobber for å finne et område for masser, sier Uglebakken.