Vidar Kristensen"/>

Bondehjelp til 5000 lass leire

Uten bøndene stopper byggingen i Alta opp. Nå hjelper landbruket kommunen med å bli kvitt 5000 lass sentrumsleire.
nyheter

Vadsø har det. Hammerfest har det også. Men i arealrike Alta finnes det ikke et eneste sted der entreprenørene kan deponere fyllmasser. Kommunen har strukket hendene i været og overlatt til byens entreprenører å finne en løsning på problemet.

Når kjellerne til Nordlysbadet og utvidelsen av Alta storsenter skal graves ut i år og neste år, må 5000 lastebil-lass med myr og leire få ny adresse. Uten dyrkekåte bønder hadde utbyggerne havnet i ei lei knipe.

Skifter ut masser

– Kommunen skriker etter billigere prosjekter, men legger ikke to pinner i kors for å legge til rette for lik konkurranse og felles massedeponering, hevder maskinentreprenør Jan Sverre Pedersen, eier av Pedersen maskin AS.

Selv er han blant de aller heldigste entreprenørene, ettersom han har fått tak i en eiendom i Raipas. Den har karene i firmaet hans hugget fri for skog og tømt for grusmasser. Gjenfyllingen med leirmasser er også kommet godt i gang, og det er ikke lenge før Pedersen har fylt opp hullet i bakken.

– Jeg har hatt flaks som har hatt mitt eget område. Når alt er fylt opp skal jordet dyrkes, forteller Pedersen.

100 mål dyrkes

I nabolaget har Frank Åge og Anne Marie Gallavara i flere år hjulpet byens entreprenører med salg av billige fyllmasser og leire i bytte.

– I løpet av et par år vil vi ha 100 mål ny jord klar for dyrking, forteller Anne Marie Gallavara.

Mesta dumpet leire fra Gartnerhagen på Gallavara-jordene, og også Roald Larsen og Eriksen maskin har hatt avtale med Gallavara. Entreprenørene får fullgode fyllmasser – til under halvparten av prisen Finnmark sand krever, og kan kjøre leire i retur.

– Etter at mannen min drev med salg av sand og grus for noen år siden hadde vi masse små hull som måtte tettes. Disse hullene fylles nå med leire, forteller Gallavara.

– Vi har hjulpet kommunen, det kan de være glade for, legger hun til.

Tidligere har sauebonde Odd Reidar Kvålshagen stilt et område til disposisjon i Raipas, og sauebonde Ove Simensen har også entreprenøravtale for en eiendom i Raipas.

5000 lass må bort

Badeland vil stikke 7,5 meter under bakken. Når krateret til badeland graves ut, skal 20.000 kubikkmeter leire kjøres bort, mens ytterligere 20.000 kubikkmeter skal deponeres på stedet for senere bruk. Utvidelsen av storsenteret vil gi rundt 30.000 kubikkmeter leire som må kjøres bort. Det betyr at rundt 5.000 lastebil-lass med leire må rattes ut av sentrum og sette kursen mot andre adresser.

Mens kommunen tidligere har overlatt ansvaret for deponering av slike masser til entreprenørene, har planleggerne denne gangen tatt ansvaret selv – og har tilsynelatende full kontroll.

– I anbudet er det slik at entreprenøren kan finne lagringsplass selv, alternativt har kommunen fått i stand avtaler med bønder som er villige til å ta i mot leirmassene, opplyser avdelingsleder for VVA, Trond Einar Uglebakken.

Bønder i kø

Bøndene står faktisk i kø for å overta oppgravde masser. Nevnte Gallavara er på lista, det samme er Kåre Vidar Heitmann i Eiby, Benjamin Hykkerud i Øvre-Alta, Jørn Sandberg i Raipas og Odd Kristensen i Transfarelv.

– Dette er veldig spesielt, i og med at volumene er så gedigne. Noe lignende har vi aldri før vært borti. Men om ingen trekker seg, så anser vi problemet med massedeponering for løst, sier spesialrådgiver Knut Krane.

– Erfaringen er at slike masser vil bøndene ha, det er en vinn-vinn-situasjon, mener Uglebakken.Les mer i dagens papiravis!