Arne Hauge"/>

– Råkjøringen i kraftverket en skandale

Sier politikerne ja til varig manøvreringsreglement for kraftverket, gir de varig fullmakt til å slå i hjel lakseyngelen i Altaelva, sier Pål Klouman i Norsk villaksbevaring.
nyheter

ingress

Det er den ramsalte meldingen fra Pål Klouman i Norsk villaksbevaring. I månedsskiftet juli-august fisket Klouman i Sautso, og gjorde seg definitivt noen refleksjoner rundt kraftverkets eier og det han mener er et råkjør mot lakseyngelen.

– Altaelva har vært plaget med dropp hele veien siden verket sto ferdig. Utgangspunktet er at det handler om verdens fremste storlakseelv, og det påhviler staten, som eier av Statkraft, et enormt ansvar å ta vare på den, minner han om.

Plukket død yngel

Klouman bruker derfor ordet skandale om den mulige nedleggelsen av rådet knyttet til kjøring av kraftverket, hvor ALI representerer stor ekspertise, og ikke minst skandale om det faktum at Statkraft nå ønsker å få gjort permanent et manøvreringsregime som ikke fungerer.

– Senest i juni i år gikk stakere og fiskere rundt i Sautso og plukket strandet, død fisk. Statkrafts unnskyldninger om sommervikarer og tordenvær holder ikke, når utgangspunktet er forvaltning av verdens fremste storlakseelv. Det er rett og slett en skandale for landet om man nå gir dem varig tillatelse til å fortsette å gjøre feil, framholder han.

Slums og slapphet

Klouman minner om at Statkraft har tjent millioner ekstra på Altaelva. Det sørget mer enn forventet kraftproduksjon og økte strømpriser for.

– Derfor er det ekstra ille at de møter livet i elva, og lokalsamfunnet hvor den betyr så mye, med slums og slapphet og all verdens dårlige unnskyldninger. Etter 20 år har de ennå ikke skjønt alvoret, tordner han.

– Inntil det gripes tak i skandaløse forhold som dette, må vi dessverre konstatere at norsk lakseforvaltning er den dårligste i verden, mener Klouman.

Det faktum at krokgarn er tillatt nord i Norge, men forbudt i resten av verden, bidrar også til strykkarakter, legger han til.

Norsk villaksbevaring jobber aktivt for å løfte debatten over saksbehandlernivå i Korgen.

– Dette er et nasjonalt anliggende, der myndigheter og miljøorganisasjoner må alarmeres, sier Klouman.