– Handlingen er helt uakseptabel

Mann fikk bot for å ha sparket og slått sønnen (5) i hodet og kroppen.

KRITIKK: Sorenskriver Bjørnar Leistad i Alta tingrett fikk tirsdag massiv kritikk på nettet for å kun ha idømt bot til en mann som sparket og slo sin egen sønn i hodet og kroppen. – Dersom volden hadde vært grov og ført til skader, eller vært langvarig, ville det blitt tiltale etter en annen paragraf, forklarer sorenskriveren.  Foto: Tom Skoglund

nyheter

En mann i 30-årene fra Alta er nylig dømt i Alta tingrett for å ha sparket og slått sønnen (5) i hodet og kroppen. Volden skjedde i hjemmet.

Gutten hadde på forhånd forklart seg i dommeravhør, og ble trodd av Alta tingrett. Han hadde forklart at faren flere ganger hadde sparket og slått han i familiens hjem. Forholdene skjedde før januar 2013. Mannen møtte ikke i retten, og hadde ikke erkjent straffskyld. Han har heller ikke hatt kontakt med sin oppnevnte advokat.

Retten fant det bevist at tiltalte har slått og sparket gutten, og var klar over hva han gjorde. Retten bemerket dessuten at ugjerningen har skjedd i guttens hjem, og av hans egen far. Hjemmet er et sted hvor både barn og andre skal føle seg trygge.

«Volden må ha fremstått som svært skremmende og bidratt til å skape utrygghet for fornærmede», står det i dommen fra Alta tingrett.

Mannen må betale en bot på 12.000 kroner, samt betale sønnen sin 15.000 kroner i oppreisning.

– Engangsforseelse

Det har etter at Altaposten først omtalte saken på nettet, kommet en rekke svært kritiske bemerkninger fra lesere, som stiller seg uforstående til at en voksen mann slapp med bot for slagene og sparkene mot sønnen.

Politiadvokat Are B. Meedbye uttaler til Altaposten at det her dreier seg om en engangsforeteelse, og at det er årsaken til det lave straffenivået.

Lars Due-Tønnessen i Redd Barna sier til Altaposten at handlingen til faren i denne saken er helt uakseptabel.

– Man må huske på at det er større sjanser for psykiske ettervirkninger hos barn enn hos voksne. De forstår gjerne ikke siutasjonen, sier han.

Var opprinnelig forelegg

Due-Tønnesen er kritisk til dommen, da han mener informasjonen som fremkommer er mangelfull.

– Man vet for eksempel ikke om far og sønn bor sammen. Når man bare ser på punktene om slag og spark, så vil nok mange tenke at «er dette noen straff?». Noen mener kanskje at han burde vært sendt i fengsel, mens andre kanskje mener samfunnsstraff ville vært passende. Det er imidlertid et viktig punkt her, og det er at saken i utgangspunktet var utformet som et forelegg fra politiet. Da mener man at saken ligger i det nedre sjikt. Dersom mannen hadde akseptert forelegget, ville saken aldri havnet i rettssystemet, sier han.

Det sies ingenting om fysiske skader på gutten i dommen.

– Mest sannsynlig regner man dette som relativt bagatellmessige forhold, ellers ville det vært tatt ut tiltale etter en annen paragraf. Dette er nok en sak som er behandlet på én time i retten, sier Due-Tønnesen.

Han forklarer at straffenivået for vold mot barn i utgangspunktet ligger litt høyere enn vold mot voksne.

Ingen skader på gutten

Sorenskriver Bjørnar Leistad sier til Altaposten at det tas ut tiltale etter andre bestemmelser dersom det handler om grov vold som fører til skader, eller langvarig vold i nære relasjoner.

I dette tilfellet er mannen dømt for en legemsfornærmelse, som opprinnelig var utformet som et forelegg. I og med at det ikke nevnes noe om skader på gutten, så er det heller ikke bevist noen slike skader.

– Det foreligger ikke mer informasjon som har betydning for saken enn det som står i dommen, forklarer Leistad.

Altaposten ønsker en åpen og saklig debatt. Vi fjerner fortløpende innlegg som er rasistiske, sjikanøse eller strider mot etikk og lovverk. Vi krever at du bruker ditt egentlige navn og oppfordrer alle til å være saklig og vise respekt for andres meninger.

Rolf Edmund Lund, ansvarlig redaktør

nyheter