– Finnmark har ikke grunnlag for fødeavdeling

I 2010 tok Ballo til ordet for å ha en fødetilbudstruktur i Finnmark uten fødeavdelinger.

Faksimile, 1. side Altaposten 31. mars 2010 

nyheter

I mars 2010 eks-stortingsrepresentanten og legen Olav Gunnar Ballo klar på at sykehusene i Hammerfest og Kirkenes ikke kan videreføres som fullverdige akuttsykehus med fødeavdelinger. Ballo vil gi UNN rollen som fødeavdeling for Finnmark og ser ikke at lange avstander mellom Tromsø og finnmarkskommunene ville vært til hinder for en slik struktur. Ballo uttaler: