– Jeg er glad for at jeg fortsatt har tilliten

Karianne Johansen fortsetter som styreleder i Alta Laksefiskeri Interessentskap i tre nye år.

Karianne Johansen er valgt til styreleder for ALI i tre nye år.  Foto: Lill Vivian Hansen

nyheter

– Jeg er svært fornøyd med tre nye år. Det er fortsatt mye å gjøre i arbeidet med villaksen, så det setter jeg pris på, sier Johansen. Hun var på valg sammen med Bent Håvard Romsdal som ble gjenvalgt og Ole Alfred Larsen som ble valgt etter benkeforslag. Styrets sammensetning er for øvrig ikke forandret etter Elvetinget.