Stoppet ryddegutt – i front for å gå ut av Vefik

Porsanger-ordfører hevder hun etter beste evne har forsøkt å skape ro i Vefik.

Aina Borch bidro på representanskapet i februar til at Alta ikke fikk satt inn Torfinn Reginiussen som styreleder, påtenkt som ryddegutt for å ta Vefik på rett kurs. Borch er ordfører i Porsanger og fremmet vedtaket som gjør at kommunen nå ta første steg for å gå ut av selskapet gjennom å få utredet alternative revisjonsordninger. Borch var fungerende leder av representantskapet fram til og med møtet i august.  Foto: Jarle Mjøen

nyheter

– Jeg må presisere at det ikke var jeg som gikk imot å sette inn Torfinn Reginiussen som styreleder. Tor Otto Gamst ble foreslått av Hammerfest og Torfinn Reginiussen av Alta. Tradisjonelt har Hammerfest hatt styrelederen siden hovedkontoret ligger i Alta, sier Aina Borch og legger til: