Altas mest vernede skog:

Halve skogen skal hugges ned

– Jeg kan bare appellere til dagens politikere; det er ingen skam å snu.

Halve skogen skal vekk ifølge områdeplanen for Bukta.  Foto: Bjørn Martin Lyng

nyheter

Det sier Knut Ottem, en av ur-elvebakkingene som reagerer med forferdelse på at store deler av Altagårdskogen snauhugges.