– Jeg var innstilt på å gå av, men nå må jeg bare omstille meg på å fortsette

Alta kommune trenger Hallgeir Strifeldt på planavdelinga enda en stund.

Hallgeir Strifeldt, leder ved planavdelinga i Alta kommune, utsetter pensjonistlivet litt.   Foto: Hanne Larsen

nyheter

– Jeg var veldig glad da han svarte ja til å fortsette litt lenger. Det er ikke til å stikke under en stol. Den løsningen vi har kommet frem til er veldig bra for alle parter, sier Oddvar Konst, kommunalleder for avdelingen for samfunnsutvikling i Alta kommune.