Risten ber folk om å starte fra Nyvoll for å begrense stresset for reinen

Risten Hætta ber om små justeringer fra scooterfolket for at reinen skal få den nødvendige ro.

Risten Hætta håper scooterfolk kan vise nødvendig hensyn slik at Nyvoll-løypa kan holdes åpen over 17.mai  Foto: Privat

nyheter

Reinbeitedistrikt 23 B kom til Storekorsnes med en del av reinflokken for cirka to uker siden etter en hardfør vinter med beitekrise. Hadde distriktet villet det kunne de bedt Alta kommune stenge løypa for å gi reinen optimale forhold til å beite i ro. Nå har de valgt å la løypa være åpen for allmenn ferdsel til over 17.mai, men da må folk holde seg til oppkjørt lovlig løype og respektere at det er sårbar rein i området.– Vi opplever at folk stort sett respekterer at det er rein i området, og de fleste kjører rolig og holder seg til løypa. Dette ønsker vi å berømme turfolket for og vi setter stor pris på at folk viser hensyn for svake dyr på våren. Det er dessverre fortsatt noen som leker seg både på løypa, utenfor løypa og opp etter Storfjellet, området Storskredfjellet og Luovosvarri. Dette har gjort at reinen har spredd seg til ett større område enn ønskelig, og vi vurderte en periode å anmode stenging av løype 13 av hensyn til dyrevelferd, sier Risten Hætta i distriktet til Altaposten.

Reinen er spesielt sårbar etter den knallharde vinteren. Her flokken til 23 B, på Storekorsnes.   Foto: Privat

Nye utfordringer i år

Hun sier at den spesielle vinteren i år har ført til endret adferd hos reinen.

– Etter at reinen er blitt nødforet i vinter, ser vi nå utfordringer som vi tidligere ikke har opplevd. Reinen oppsøker snøscootere og springer etter scootere som kjører både på løypa og utenfor løypa. Dette fordi den tror at noen kommer med kraftfor til den. Noen rein blir også stående på løypa etter at de har fulgt scootere et stykke, uten å forstå at de både er til fare for seg selv og for scooterførere, forklarer reineieren.


– Det er full vinter i Bollo og jeg hadde forventet at løypene kunne være åpne

Stusser over stengte løyper, men reindrifta ber om forståelse.


Hætta sier at reinen fortsatt vil være på sitt sommerbeite ved Storekorsnes over 17.mai helgen.

– På bakgrunn av det vil vi oppfordre tilreisende turfolk som skal til Kvitfjell- område 17.mai helga, til å starte opp fra Nyvoll istedenfor fra Storekorsnes. Dette for å begrense noe av det stresset som reinen nå påfører seg selv med «snøscooterjakt». Ellers oppfordrer vi folk om å kjøre vekk hvis reinen begynner å trekke mot scooteren. Reinen kan tro at du kommer med fôr. På grunn av at dyrene er svake og beitene ikke er så gode enda, blir dyrene tilleggsfôret daglig, opplyser Hætta.

Hun legger til:

– Vi ønsker at turfolk enda kan nyte 17.mai helga på fjellet og ber derfor alle om å vise hensyn til reinen. Kjør pent selv om du ikke ser rein. Den står sannsynligvis bak en haug i nærheten og lytter etter scootere. Reinbeitedistrikt 23 B ønsker alle turfolk en fin 17.mai feiring.