Nå kan det bli slutt på disp-praksis, kommunen vil gjøre om alle løypene i Bollo

...endringen får også konsekvens for andre hyttefelt i kommunen.

(illustrasjonsfoto)  Foto: Vidar Kristensen

nyheter

I likhet med endringen for hyttefeltet i Leirbotn vil også hytteeiere i Bollo merke en stor endring dersom administrasjonen får det som de vil i den kommende «scooterplanen». Ved å gjøre om alle dispensasjonsløypene til vanlige løyper, og samtidig plassere løypene strategisk, kan alle hytter i Bollo hyttefelt havne innen 300-metersgrensa.