Alta-budsjettet 2020:

– Setter av penger til fødeavdeling

Ordførerpartiene intensiverer arbeidet med å utvikle fødeavdeling i Alta.

Slik er et av konseptene arkitektene har sett for seg som en mulig løsning for fødeavdeling i Alta. Skissetegningen blir sentral når kommunen skal få sentrale myndigheter med på realiseringen.  Foto: Verte landskap - arkitektur AS

nyheter

I lista over tiltak innen helse og sosial som de rød-gule-grønne ordførerpartiene vil sette av penger til, har «jobben for fødeavdeling og akuttjenester»havnet øverst.