Kåfjord skole godkjent som Montessoriskole

Utdanningsdirektoratet har godkjent søknaden.

Godkjenningen av Kåfjord skole som Montessoriskole bør være grunn god nok for å opprettholde Kåfjord skole ett år til.  Foto: Arkiv

nyheter

Styreleder Ellen Helander i privatskoleinitiativet i Kåfjord gleder seg over direktoratets godkjenning.

– Det at vår søknad er innvilget fra Utdanningsdirektoratet mener jeg burde være en god grunn for å la skolen i Kåfjord bestå et år til og på den måten skape en smidig overgang til privatskole, sier Ellen Helander. Og det er nå kun få timer til klubba faller for skjebnen til Kåfjord skole i det ekstraordinære kommunestyremøtet i dag, der politikerne skal ta stilling til om de skal stå på vedtaket om nedlegging, som ble underkjent av Fylkesmannen.

I vedtaket fra utdanningsdirektoratet heter det  at "Skolen er fra og med høsten 2018 godkjent for inntil 40 elever på 1.-7. årstrinn. Skolen har dokumentert at den er medlem av Norsk Montessoriforbund og skal ta i bruk Læreplan for Montessoriskolen - fag og arbeidsmåter gjennom ti skoleår.", heter det.

Ellen Helander mener godkjenningen fra direktoratet er et godt argument for å fortsette driften ved Kåfjord i kommunal regi ett år til, siden flertallet av foreldregruppa ved Kåfjord har signalisert at de vil benytte montessoriskolen fra neste høst.

–  Ved å drive videre et år til vil alle disse barna dermed spares for unødvendige skolebytter og belastningen dette medfører, sier Helander.

Utdanningsdirektoratet slår fast at "Skolevirksomheten kan ikke igangsettes før Utdanningsdirektoratet har gitt en driftstillatelse. Dette må søkes om i eget skjema. Før det kan gis driftstillatelse, må skolen dokumentere overfor Utdanningsdirektoratet at den har oppfylt vilkårene....", skriver direktoratet.

Rådmannen i Alta, Bjørn Atle Hansen medgir at han er kjent med godkjenningen, men vet ikke om dette får betydning for politikernes vedtak om skolen i Kåfjord.

– Det har ligget i kortene at skolen skal bli Montessoriskole og da blir den et tilbud til alle elever i kommunen som vil ha alternativ pedagogikk i undervisningen, med betaling av skolepenger for å gå på skolen, sier rådmannen.

Direktoratet stiller en rekke krav til dem som skal starte Montessoriskole. Foruten at de må en ha bruksplan og godkjente lærere, vil de også ha krav på statstilskudd som privatskole når alle betingelser er oppfylte.

HÅP FORTSATT?

Godkjenningen av Kåfjord skole som Montessoriskole bør være grunn god nok for å opprettholde Kåfjord skole ett år til, så elevene slipper en rotløs tilværelse det kommende året, mener styreleder Ellen Helander i Haldde Montessoriskole SA etter at Utdanningsdirektoratet har godkjent skolen.

Altaposten ønsker en åpen og saklig debatt. Vi fjerner fortløpende innlegg som er rasistiske, sjikanøse eller strider mot etikk og lovverk. Vi krever at du bruker ditt egentlige navn og oppfordrer alle til å være saklig og vise respekt for andres meninger.

Rolf Edmund Lund, ansvarlig redaktør

nyheter