– Rør ikke Bruer-saken

Mener fylkesrådmannen bør ha all makt i «Bruer-saken».

KLART RÅD: Hevder fylkesordfører Runar Sjåstad ville «gjort en dødssynd» med å gå aktivt inn i Bruer-saken da han bli kontaktet på et tidlig tidspunkt. Tidligere Høyre-topp Raymond Robertsen mener personalsaker må overlates til fylkesrådmannen.  Foto: Arkivfoto

nyheter

Rådet kommer fra tidligere stortingsrepresentant og Høyre-topp Raymond Robertsen. Bak seg har han en lang politisk karriere. Hammerfestingen var en periode en del av finnmarksbenken på Stortinget. I dag har  Robertsen pensjonert seg som politiker, og har gjort karrière i nærngsliv og offentlig administrasjon.

– Selve «Bruer-saken» vil jeg ikke uttale meg om, men som prosjektveileder for Kommunenes Sentralforbund (KS) har jeg kurset lokal- og fylkespolitikere i jobben som folkevalgt. Derfor er prosessen, og ikke minst forholdet mellom politikere og administrasjon i prosessen, noe jeg har klare meninger om, sier Robertsen.

– Hold avstand

Han har merket seg at mange har hatt meninger om politikernes ansvar, og at de burde ha grepet inn i en tidlig fase i saken, hvor fylkeskommunen gikk på et sviende nederlag i tingretten. Ikke minst har han merket seg at det har vært mange og sterke meninger rundt fylkesordfører Runar Sjåstads rolle som øverste politiske ansvarlig.

– Til de som mener at Sjåstad burde ha reagert med å gå aktivt inn på et tidlig tidspunkt i saken da han ble kontaktet  av Bjørnar Bruer, er min kommentar veldig klar: En slik inngripen ville ha vært dødssynd i forhold til alt jeg har predikert til de folkevalgte på kursene jeg har holdt. Personalsaker skal politikerne overlate til en person, øverste administrative leder, som har personalansvaret. Blir politikere fristet til å tråkke over denne grensen, vil de møte seg selv i døren, og kunne komme i svært krevende situasjoner, klargjør Robertsen.

Rolleblanding

Han hevder politikere ut fra den rollen de er satt til, ikke har mulighet til å takle enkeltsaker hvor det er konflikt mellom arbeidstaker og arbeidsgiver. Dette fordi politikerne lett kan komme i dobbeltroller, og at konflikten utspinner seg på et nivå hvor politikerne ikke har noen rolle, og derfor heller ikke vil få med seg helhet og detaljer.

– Nettopp derfor er slike saker delegert til administrasjonen, selv om det formelt er politikere som har både det juridiske ansvaret og arbeidsgiveransvaret. I praksis og reelt sitter ansvaret hos fylkesrådmannen. Det ville vært stor grunn til å kritisere Runar Sjåstad om han hadde gjort slik mange ønsker, gått inn og instruert administrasjonen eller sendt signaler som kunne tolkes som en inngripen.

– Betyr det at du mener at fylkesutvalget skulle ha fulgt innstillingen til fylkesrådmannen om å anke saken uten noen reell debatt?

– Ja, jeg mener det må være opp til fylkesrådmannen hvordan saken skal avsluttes. På generelt grunnlag vil jeg peke på at  en anke kan ha konsekvenser for mange, og må være en del av helhetsvurderingen som politikerne har gitt fylkesrådmannen ansvaret for. En rettslig prosess kan være en del av en helhetlig arbeidsgiverpolitikk. Her skiller personalsaker seg fra det meste av andre saker som kan bli problemstillinger for politikere, klargjør Robersten.

– Vi er arbeidsgivere

Frp er helt uenig med de som hevder politikerne må kobles av spørsmålet om anke i Bruer-saken.

Gruppeleder for Frp i fylkestinget, Bengt Rune Strifeldt, var tidlig ute med å slå fast at denne saken ikke handler om fylkesordføreren og hans rolle. Samtidig er han opptatt av hvordan fylkeskommunens politikere håndterer ansvaret som arbeidsgiver, og at politikerne har et overordnet ansvar for at både enkeltpersoner og grupper blant de ansatte ivaretas.

– Dommen fra Alta tingrett er så klar og entydig, at fylkeskommunen burde ta den til etterretning. Det vil si ikke anke, og at det følges opp med  prosesser som kan sikre at dette ikke skjer igjen. Det er å ta et overordnet arbeidsgiveransvaret på alvor, påpeker Strifeldt.

Han er enig i at politikere bør overlate enkeltsaker til administrasjonen og fylkesrådmannen, men står fast på at det er politikerne som til syvende og sist må ta reell stilling til hvor langt i rettssystemet personalsaker skal føres. Strifeldt mener at det er politikernes ansvar at det finnes prosedyrer for håndtering av konflikter og regelverk for varsling. Han vil ha administrasjonsutvalget mer aktivt i arbeidsgiverpolitikken.

– Rent økonomisk er det også ting i denne saken som gjør at fylkeskommunen bør tenke seg om både en og to ganger før den tas til en ny runde i retten, klargjør gruppelederen til Frp.

n Tidligere har Strifeldt og fylkesutvalgsrepresentantene Trine Noodt (V) og Rut Olsen (Kp) sagt at de vil be om at Bruer-saken settes på sakslista til fylkestinget som har første samling i mai.