Du skal ikke slå i hjel

Fang og slipp i førersetet

Chris Buckley i prat med leder for Alta laksefiskeri interessentskap, Tor Erland Nilsen.  Foto: Arne Hauge

nyheter

Utlending med nedslående budskap for norske frysebokser.

– Med resepkt å melde, her i Norge slår dere i hjel for mange villaks, sa Chris Buckley fra Atlantic Salmon Federation.

Han sa det var godt å være i Alta, 3.000 miles unna Donald Trump, og at vi er for ivrige etter å fylle fryseboksen med villaks.

Kun 1 av 5

– I Nord-Amerika og Canada er det snart ikke lov å ta mer enn en flersjøvintret laks i sesongen, sa han, og viste til at vi i Norge kun setter tilbake 19 prosnet av slik storlaks.

– Med all respekt, jeg tror dere må se på fang og slipp prosenten. Norge kommer dårligst ut av alle land som har altlanterhavslaks, sa han, og trodde situasjonen var noe bedre i Alta, fordi vi har mange utlendinger som anser catch and release som selvfølge.

Flere norske svakheter

En annen trussel mot villaksen er fiske med garn. Også her kommer Norge svært dårlig ut, og Buckley ville ha slutt på slikt garnfiske.

Også for akvakultur ligger vi svakt an, for mens andre land holder anleggene langt unna laksestammene, trekker vi dem inn i fjordene og nært elvemunningene.

– Lukket landbaserte anlegg er veien å gå, mente Buckley, som var pessimist på våre vegne.

– Jeg er bekymret for at Altaelva kan være på et tippingpoint, sa han.