– Skal skvise de som ikke er gode nok

Miljø- og klimaminister Vidar Helgesen (H) lover trøbbel til oppdrettsaktører som slurver.

LOVER FASTHET: – Rømt oppdrettsfisk og lakselus er de to viktigste negative påvirkningene mot altalaksen og landets øvrige villaks, fasthold klima- og miljøminister Vidar Helgensen.  Foto: Arne Hauge

nyheter

Som ny klima- og miljøminister står de fortsatt ved lag, tidligere lovnader om å ta vare på arvesølvet, villaksen, kunne Vidar Helgesen (H) garantere overfor en fullsatt laksekonferanse tirsdag.

Han var gjentatte ganger klar på at det er avgjørende å få kontroll på to sentrale områder dersom oppdrettsnæringen skal få fortsette å vokse.

Uten kontroll, ingen vekst

–  Det kan ikke bli noen vekst i oppdrettsnæringen uten at man bringer lakserømninger og lakselus under kontroll, sa Helgesen.

Han viste til at laksen nå er den første norske arten som får en egen kvalitetsnorm, hvor laksebestandene skal klassifiseres fra svært dårlig til svært god.

Helgesen bekreftet Norges internasjonale forpliktelser for å bevare villaksen, og opplyste at viktige avtaler med våre naboland enten er på plass, er snart er på plass.

Ringer i vannet

Og når man er i Alta, da ser man hvor utrolig viktig villaksen er, sa han.

– Villaksen er større enn seg selv. Den skaper ringer i vannet, bokstavelig talt. Når man er i Alta ser man at villaksen er en kulturbærer, sa Helgesen og viste til bosetning, rekreasjon og lokal verdiskapning, samt de faktum at tredjeparten av all atlantisk laks i verden gyter i Norge, og at lakseturismen omsetter for 1 milliard kroner per år i Norge.

– Med potensial for en dobling av dette, mente han.

Straffes for slendrian

På spørsmål om hvordan han ser for seg å følge opp sine lovnader og spesielt kravene til oppdrettsnæringen, er Helgesen overfor Altaposten klar på at han mener alvor. Oppdrettsaktører skal straffes for slendrian knyttet til rømninger og lakselus, bekrefter han.

– Vi skal skvise de som ikke er gode nok, sier Helgesen, som sier han særlig ser for seg reduksjon i tillatt volum som naturlig reaksjon.

– Du sier at Norge har et spesielt ansvar, i hvilken grad vil det bli lagt merke til internasjonalt dersom vi spiller fallitt og ødelegger villaksen?

– Det kan bli et tema lett. Det er nok at en journalist i New York Times skriver om det, så blir det voldsom oppmerksomhet.

– Så her har det absolutt betydning at vi beskikker vårt bo, sier han.