Full seier over fylkeskommunen

Må ut med 1,7 millioner etter arbeidsrettssak.

Bjørnar Bruer.  Foto: Arkivfoto

nyheter

I en 44 sider lang dom offentliggjort fredag klokka 13.00 gir Alta tingrett full støtte til Bjørnar Bruer, i arbeidsrettssaken mellom han og Alta videregående skole.

I den seks punkter lange slutningen fremgår det følgende:

  • Avskjeden av Bjørnar Bruer er ugyldig
  • Bruer frifinnes i kravet om at avskjeden skal opprettholdes som oppsigelse.
  • Bruer frifinnes i kravet om at arbeidsforholdet uansett skal opphøre.
  • Finnmark fylkeskommune betaler 655.675,50 kroner i erstatning til Bruer innen 14 dager.
  • Finnmark fylkeskommune betaler Bruers saksomkostninger med 992.692 kroner innen 14 dager.
  • Finnmark fylkeskommune betaler saksomkostninger med 64.226,77 kroner.

Krevde erstatning

Altaposten har tidligere omtalt den bitre konflikten mellom Bjørnar Bruer, som var leder for elevboligene siden 1998, og arbeidsgiver Alta videregående skole / Finnmark fylkeskommune.

I dommen fremgår det at fylkeskommunen mente Bruer hadde gjort seg skyldig i økonomisk utroskap, brudd på habilitetsbestemmelser, illojalitet, ordrenekt, manglende samarbeid, utilbørlig atferd overfor overordnede, manglende forståelse for lederrollen for elevboligene samt at han var i jobb for et annet selskap mens han var sykemeldt. Med bakgrunn i dette ble Bruer oppsagt i januar 2015.

Bruer mente oppsigelsen var ugyldig, og krevde erstatning for dette.

Usaklig

Tingretten går i dommen punktvis gjennom påstanden fra fylkeskommunen, og plukker fra hverandre påstanden punkt etter punkt. Det konstateres at Finnmark fylkeskommune ikke har hatt et saklig grunnlag for oppsigelsen.

Særlig drøftes påstanden om at Bruer behandlet sin egen sønn fordelaktig som tilkallingsvikar, ved at han ga sønnen flere vakter enn de andre vikarene, og at han deretter så til at sønnen fikk fast ansettelse.

Retten finner ikke grunnlag for at Bruers handlinger skulle føre til oppsigelse, fremgår det av dommen.

Vurderer anke

Til Altaposten sier fylkesrådmann Øystein Ruud at han er nødt til å gå gjennom dommen før han kan uttale seg:

– Jeg har ikke så mye å si til dette akkurat nå. Vi vil se på den til uka, gå gjennom rettens vurderinger og konklusjoner, og så vurderer vi om vi skal anke eller ikke. Først når dommen er gjennomgått kan jeg uttale meg. Samtidig er dette en personalsak, så det er ikke sikkert at jeg vil si noe særlig mer, annet enn at jeg vil kunne si om vi anker saken eller ei, sier Ruud i en kort kommentar.