Heftig protest mot slaktekrav

Hundre reinhoder med norsk flagg.

EN PYRAMIDE: Kunstneren Máret Ánne Sara har fraktet med seg 100 reinhoder til Tana bru, der hun har laget en installasjon for å synliggjøre brorens kamp mot staten i spørsmålet om tvangsreduksjon av hans reinflokk.   Foto: Inga Marie Guttorm/Ávvir

nyheter

Slik protesterer den samiske kunstneren Máret Ánne Sara utenfor Indre Finnmark Tingrett i dag, der brorens sak om tvangsslakting av  rein «står på menyen».

Reineier Jovsset Ánte Sara har stevnet staten i spørsmålet om høyeste reintall.

I dag startet rettsaken i Indre Finnmark tingrett hvor den unge reindriftsutøveren Jovsset Ánte Sara har anmeldt staten i reintallssaken. Han er den første reindriftsutøveren som går rettens vei med fastsetting av høyeste reintall. Reindriftstyret har fastsatt høyeste reintall til mange siidaandeler i Finnmark, og de har fått like store slaktekrav prosentvis. Det reintallet som de hadde oppført 31. mars 2012 er grunnlaget for reintallet, skriver Ávvir som slår fast at Jovsset Ante Sara (24) har fått fastsatt reintallet sitt til 75 rein.

NRK Sapmi skriver at Sara mener det vil være jevngodt med konkurs å redusere reintallet sitt så mye og at staten ikke kan bestemme at han skal slakte reinflokken sin til 75 dyr.

Regjeringsadvokat Ida Thue sier til Ávvir at vedtaket er gyldig da det ikke er bestemt høyeste reintall til siidaandelen,men kun et prosentvis slaktekrav.

Reineier Jovsset Ánte Sara kjemper altså en første kamp mot myndighetens krav om tvangsslakting. Og saken handler om mer enn bare 200 rein. Sett fra reineierens synspunkt er saken et spørsmål om levebrødet. Ingen tror det er mulig å leve av 75 dyr i dag og protesten som søsteren har gjort kunstverk av er 100 reinhoder «utstilt» som en installasjon like ved siden av Indre Finnmark tingrett.

I en pressmelding gjengitt i den samiskspårklige avisa Ávvir, skriver Jovssets søster, kunstneren Máret Ánne Sara, at saken mot broren er satt opp til å gå en hel uke i forkant av Samefolkets dag.

  «Vi ønsker å synliggjøre kampen som pågår og omfanget i det. Den unge reineieren står alene i retten, men saken er ubeskrivelig mye større. Den berører utallige enkeltmennesker og rammer store deler av den samiske befolkningen i indre Finnmark. Reindriftssamfunnet føler seg rettsløs og ungdommen må bruke rettssystemet for å kjempe for sin tradisjonelle kulturarv. Hva skjer i samfunnet? Hvordan kan dette foregå i det stille?», skriver kunstnerne.» som har lagt opp til et bredt program i Tana uka før Samefolkets dag, med film, performance, utstillinger og debatt.